เปิดวิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ผ่าน 3 ช่องทาง เริ่ม 16 ธ.ค. 65

ประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 ผ่าน 3 ช่องทาง เช็กเลยที่นี่

เปิดวิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ผ่าน 3 ช่องทาง เริ่ม 16 ธ.ค. 65

เปิดวิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 ผ่าน 3 ช่องทาง เริ่ม 16 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลเพื่อใช้สิทธิเข้ารักษาเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 จะเริ่มเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 โดยเพจเฟซบุ๊กสำนักงานประกันสังคม ได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิเปลี่ยนสถานพยาบาลรวมถึงช่องทางการที่สามารถทำเองได้ผ่านทั้งระบบ Online และ Offline ดังนี้

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานพยาบาล

 • เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม - 31 มีนาคมของปีถัดไป

 • เปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี กรณีมีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่ทำงานหรือย้ายที่พักอาศัย หรือพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกันตนมิได้เลือกสถานพยาบาลด้วยตนเองให้ยื่นเรื่องภายใน 30 วัน

ช่องทางการยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาล

 • ทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

 • ทำรายการผ่าน Application SSO Connect

 • ยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-20) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมผ่าน www.sso.go.th

 • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th สมัครสมาชิกให้เรียบร้อย

 • หลังสมัครสมาชิกเสร็จ ให้เข้าเว็บไซต์คลิกที่ผู้ประกันตน

 • เลือกยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานที่พยาบาล

 • เลือกเหตุผลการเปลี่ยนสิทธิ เปลี่ยนประจำปี แล้วคลิกที่เลือกสถานพยาบาลใหม่ จากนั้นกดเลือกโรงพยาบาล

 • หลังจากเลือกโรงพยาบาลได้แล้ว เลื่อนลงมาเลือกเครื่องหมายถูก ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงแล้วกดบันทึกเป็นอันเรียบร้อย

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชั่น SSO Connect

 • โหลดแอป SSO Connect ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน รอยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP

 • เลือกเมนู “เปลี่ยนโรงพยาบาล”

 • เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ กดยืนยันและรอตรวจสอบการเปลี่ยนสิทธิใน 2-3 วันทำการ

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคม

 • ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม ใช้แบบฟอร์ม สปส.9-02 และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คลิก) พร้อมกรอกข้อมูลต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ หลังยื่นเรื่องย้ายโรงพยาบาลประกันสังคม 2564 ผู้ประกันตนจะรู้ผลภายใน 3 วัน โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบผลผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชั่น SSO Connect

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอเปลี่ยนสถานพยาบาล ประกันสังคม

 • กรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล สปส.9-02

 • บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคมอันเก่า

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • กรณีย้ายที่อยู่จะต้องมีหลักฐานการย้ายที่อยู่

*การเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสาร คุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

หากผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ตามสิทธิเดิมจนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ

ช่องทางตรวจสอบสิทธิสถานพยาบาล

 • Line Official Account ของสำนักงานประกันสังคม (@ssothai)

 • www.sso.go.th

 • Application SSO Connect

 • เครื่อง Smart kiosk ของกระทรวงมหาดไทย

 • สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณกำลังดู: เปิดวิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ผ่าน 3 ช่องทาง เริ่ม 16 ธ.ค. 65

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด