ผช.เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม -ภาคีเครือข่าย มอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้นร. จ.พิจิตร

ผช.เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม -ภาคีเครือข่าย มอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้นักเรียน อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ศาลาการเปรียญวัดบรรพตสุท...

ผช.เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม -ภาคีเครือข่าย มอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้นร.  จ.พิจิตร

ผช.เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ภาคีเครือข่าย มอบชุดลูกเสือเนตรนารี ให้นักเรียน อ.ดงเจริญ .พิจิตร

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ศาลาการเปรียญวัดบรรพตสุทธาราม (วังเรือน) .วังงิ้วใต้ .ดงเจริญ .พิจิตร พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พร้อมด้วยพระครูพิสัยสุวรรณบรรพต (ขัน อัตฺตทันโต ) เจ้าอาวาสวัดบรรพตสุทธาราม (วังเรือน) ร่วมกับนายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมอบชุดเครื่องแบบลูกเสือเครื่องแบบเนตรนารี หมวก รองเท้านักเรียน ให้กับนักเรียน พร้อมพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ .ดงเจริญ .พิจิตร

พระครูสมุห์วัชระ  กล่าวว่า อาตมาภาพซึ่งเคยเป็นเด็กที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือในโรงเรียนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อนในรุ่น ทำให้ได้เรียนรู้ว่าการเรียนวิชาลูกเสือเนตรนารี เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญในการปลูกฝังอุดมการณ์ของลูกหลานให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติที่หลอมรวมความเป็นชาติไทย รวมถึงความสมัครสมานสามัคคี อันเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการหล่อหลอมให้คนในชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทำให้บ้านเมืองมีความมั่นคง พระศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวธำรงความเจริญให้พสกนิกรรอดพ้นจากเภทภัยทั้งปวง จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการปรารถนาที่จะช่วยเหลือลูก หลาน ของชาวอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นบ้านเกิดของอาตมา ด้วยการมอบชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี หมวก รองเท้านักเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในครั้งนี้ เป็นการคลายความทุกข์ยากของประชาชนที่ไม่มีรายได้เพียงพอ ขัดสน ในการจัดหาซื้อชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ให้กับลูกหลานได้สวมใส่เพื่อเรียนลูกเสือ เนตรนารี และทำกิจกรรมต่าง จำนวน 218 คน จาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดวังเรือน โรงเรียนบ้านวังกะทะ โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (โรงเรียนอนุบาลวังงิ้ว) และโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม พร้อมกันนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 117 คน

ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบุญ ได้แก่ ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพล...เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พล...สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค3 นายสุภกิณห์  แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ...ภพ วรบุญญากรณ์ นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 75  คุณต้อม นครสวรรค์ คุณเด่น อยุธยา คุณติ่ง พญาไม้ คุณโชติพันธ์ กลีบบัว เจ้าของโรงงานรังนก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กำนันพนมคุณอุไร พึ่งสุขแดง บริษัท เค วี ออคิด จำกัด นายสมชาย ศรีนวน  นายก อบต.วังงิ้วใต้ นายสมนึกสุขเอม ประธานสภา อบต.วังงิ้วใต้ และนางสาวรัตนา สอนตา ผอ.กองการศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม มา โอกาสนี้ด้วย ที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในทุก เรื่อง

พระครูสมุห์วัชระ กล่าวอีกว่า คณะสงฆ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการสาธารณะสงเคราะห์ให้กับญาติโยมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกข์ยาก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะทำให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นอย่างยั่งยืน

คุณกำลังดู: ผช.เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม -ภาคีเครือข่าย มอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้นร. จ.พิจิตร

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด