เพิ่มสูงสุดมาตรการปลอดภัยเด็ก โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กทม.

มาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนที่อยู่ในความดูแลของ กทม.ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสูงสุดว่า สำนักการศึกษา ได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด กทม.

เพิ่มสูงสุดมาตรการปลอดภัยเด็ก โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กทม.

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักการศึกษา กทม. กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในความดูแลของ กทม.ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสูงสุดว่า สำนักการศึกษา ได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด กทม. โดยมีหนังสือแจ้งมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด กทม.ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ

ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีการตรวจตราบุคคลผ่านเข้า-ออกในแต่ละวัน ให้สำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ หรือประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน นอกจากนั้นยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียนสังกัด กทม.

คุณกำลังดู: เพิ่มสูงสุดมาตรการปลอดภัยเด็ก โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กทม.

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด