พลัสฯ ระดับงานบริหารจัดการอสังหาฯรับความท้าทายใหม่

พลัสฯ ประเมินเศรษฐกิจไทยครึ่งปีฟื้นตัวเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าผ่านบริการมาตรฐานระดับสากล 3 ระบบครอบคลุมทุกมิติรายแรกในประเทศไทย จูงใจลูกค้าต่อสัญญา98.5 % พร้อมยกระดับงานบริหารจัดการรับความท้าทายใหม่หลัง 5 เดือน ทำรายได้กว่า 550 ล้านบาท

พลัสฯ ระดับงานบริหารจัดการอสังหาฯรับความท้าทายใหม่

นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานปีนี้ของพลัสฯ เพียง 5 เดือนแรกถือว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี กวาดรายได้ไปแล้วกว่า 550 ล้านบาท คิดเป็น 46 % จากเป้าที่ตั้งไว้กว่า 1,200 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่นั้นมาจากการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้ามีการต่อสัญญากับทางบริษัทคิดเป็น 98.5 %

พร้อมทั้งบริษัท ยังมุ่งมั่นที่จะหาลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามาเติมในพอร์ตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพลัสฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ทำให้ขึ้นแท่นเป็นบริษัทด้านการบริการอสังหาฯ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองถึง 3 ระบบ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานครั้งแรก ISO 9001: 2000 ในปี 2545 ซึ่งครอบคลุมเรื่องระบบการจัดการคุณภาพงานบริการ และมีการปรับปรุงมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการรับรองอีกครั้งในปี 2551 และ ในปี 2561 โดยปัจจุบันใช้ ISO 9001 : 2015 ในการบริหารจัดการ

และเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมายังได้รับการรับรอง ISO 41001: 2018 ที่เป็นระบบบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ อีกด้วย จึงคาดว่าจะเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มองหาทีมงานบริหารจัดการอาคาร ที่มีคุณภาพในการบริหารงานด้วยมาตรฐานสากล

นายอนุกูล กล่าวว่า การที่พลัสฯ ผ่านการพิจารณารับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมาตรฐานระดับสากลล่าสุด นับเป็นเครื่องการันตีได้เป็นอย่างดีว่า พลัสฯ มีกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบจนเป็นที่ยอมรับ โดยให้ความสำคัญกับ 5 ประเด็นใหญ่ คือ การจัดการพื้นที่สีเขียว ขยะ น้ำเสีย พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคารมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

พลัสฯยกระดับงานบริหารจัดการอสังหาฯรับความท้าทายใหม่

ทั้งนี้ด้วยพลัสฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการโครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จึงส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อย่างโครงการ Backyard ทำสวนผักผลไม้ปลอดสารพิษในโครงการคอนโดและหมู่บ้าน หรือโครงการ Tree Day ที่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้น และดูแลสวนในโครงการให้เขียวขจีมีร่มไม้อยู่เสมอ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นร่มเงาช่วยลดความร้อนภายในโครงการ และรณรงค์ในเรื่อง Waste Management ให้กับลูกบ้านและผู้ใช้อาคารตระหนักถึงปัญหาเรื่องของขยะ

และสร้างสังคมแบบยั่งยืน เริ่มต้นด้วยการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ และจัดการของเสียภายในโครงการ เพื่อนำมารีไซเคิล หรือการบำบัดน้ำเสีย มีมาตรฐานการควบคุมบำรุงรักษาดูแลเครื่องจักร เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ทั้งนี้พลัสฯ พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานสู่ Global Standard ให้ครบและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคารในทุกมิติมากที่สุด

ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจของ พลัสฯ ได้วางแนวคิด 5’S ในการดำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจนและแข็งแกร่ง ภายใต้ 5 กุญแจสำคัญ ที่จะส่งมอบคุณภาพและประสบการณ์ที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตเพื่อตอบโจทย์ในการดูแลลูกบ้านได้ครบทุกมิติ ส่งเสริมการเป็นคอมมูนิตี้ต้นแบบในการอยู่อาศัย ซึ่งประกอบด้วย

1. SECURE LIFE เพื่อให้ลูกบ้านหมดความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการอยู่อาศัย มีสายตรวจและครูฝึกอบรม SSI ควบคุมการทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมดูแลในทุกสถานการณ์ มีเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ LIV-24 อาทิ Digital Fence , AI CCTY Analytics, Guard Tour ที่เข้ามาช่วยดูแลเรียลไทม์ตลอด 24 ชม.


2. SPLENDID HOME การดูแลรักษาทรัพย์สินในทุกโครงการให้มีทัศนียภาพที่สวยงามน่าอยู่อาศัย ด้วยการดูแล ทำนุบำรุง ภาพรวมทางกายภาพของโครงการ ทั้งสภาพอาคาร พื้นที่ทรัพย์สินส่วนกลาง ให้มีความสวยงาม สะอาด พร้อมใช้งานและดูใหม่อยู่เสมอ ด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์มีการจัดการดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความสดชื่น สร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยโดยรอบ คงความเป็นออริจินัลเหนือกาลเวลา และสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตให้กับทรัพย์สิน

พลัสฯยกระดับงานบริหารจัดการอสังหาฯรับความท้าทายใหม่
3. SUPERIOR SERVICE บริการของพลัสฯ มีความเป็นมืออาชีพด้วยพนักงานมีใจบริการ โดยผ่านการอบรมจากสถาบัน PLUS Eduplex สร้างคุณภาพในการดูแลอย่างมีระดับเพื่อตอบรับทุกความต้องการ พร้อมทั้งดูแลทุกสถานการณ์อย่างมีอาชีพด้วยระบบควบคุมมาตรฐาน บริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และพร้อมปรับปรุงขั้นตอนการทำงานโดยรับฟังเสียงจากลูกบ้าน


4. SMOOTH LIVING ด้วยความเชี่ยวชาญทุกงานระบบ ทั้งด้านกายภาพและระบบวิศวกรรมอาคาร มีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสนับสนุนจากส่วนกลาง มีการวางแผนงานแบ่งระยะในการดูแล ตั้งแต่ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลระบบต่างๆ เช่น ระบบน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบลิฟต์ ระบบท่อน้ำ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% ทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตของลูกบ้าน ไม่สะดุด ลดค่าใช้จ่ายจากการดูแลโครงการในระยะยาว

5. SUSTAINABLE พลัสฯ ตั้งเป้าเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งการดูแลพื้นที่สีเขียว การจัดการของเสียและขยะ การจัดการด้านพลังงาน โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา พลัสฯ และลูกบ้านกว่า 140 โครงการได้ร่วมมือกันช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบได้ถึง 220 ตันและในปีนี้เราตั้งเป้าหมายการลดขยะที่ 300 ตันต่อปี หรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 225,000 กิโลคาร์บอน เพื่อสร้าง Growth Mindset จากบ้านขยายไปสู่สังคมในวงกว้าง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน จนกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal เพื่อสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต

“วันนี้ พลัสฯ พร้อมจะประกาศชัดเจนว่า บริษัทมุ่งมั่นรักษาและยกระดับการบริการของเราให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยความเชี่ยวชาญครอบคลุมเป็นเลิศในทุกๆ ด้านตั้งแต่ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการโครงการ ดูแลระบบวิศวกรรมอาคาร การบริหารทรัพย์สินและการเงิน รวมไปถึงการออกแบบและส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้า"

นายอนุกูล กล่าว คาดว่าไตรมาส 2 จะสามารถสร้างรายได้ 660 ล้านบาท มีสัดส่วนในการบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยเป็นอันดับ 1 รองลงมาการบริหารอาคาร เชิงพาณิชย์ ตามด้วยด้านบริหารงานขาย และ LIV -24 ตามลำดับ ทั้งนี้พร้อมเดินหน้ามองหาลูกค้ารายใหม่ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นความท้าทายใหม่ๆ ในปีนี้

ปัจจุบัน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บริหารโครงการที่พักอาศัยและอาคารเพื่อการพาณิชย์ กว่า 300 โครงการ โดยคิดเป็นพื้นที่กว่า 13 ล้านตารางเมตร

คุณกำลังดู: พลัสฯ ระดับงานบริหารจัดการอสังหาฯรับความท้าทายใหม่

หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด