โพล ชี้ คนไทยสลดหดหู่ใจ "กราดยิงหนองบัวลำภู" ชง "ปฏิรูป ตร." หยุดบูลลี่

โพล ชี้ คนไทยสลดหดหู่ใจ "กราดยิงหนองบัวลำภู" ชง "ปฏิรูป ตร." หยุดบูลลี่

ซูเปอร์โพล เผย คนไทยสลดหดหู่ใจ เหตุกราดยิงหนองบัวลำภู หวั่น เลียนแบบเกิดเหตุซ้ำ ชง "ปฏิรูปตำรวจ" หยุดบูลลี่ สร้างความเกลียดชังขยายความรุนแรง แนะ เยียวยาให้คนหนองบัวลำภูกลับใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) กล่าวถึงผลสำรวจ เรื่อง หยุดเหตุรุนแรงในสังคมไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Survey) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนแก้ปัญหาแหล่งความคลาดเคลื่อนจากผู้ถามผู้ตอบและเครื่องมือวัด จำนวน 1,125 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 93.0 สลดใจ หดหู่ใจกับข่าวเหตุรุนแรงและการสูญเสียในจังหวัดหนองบัวลำภู ในขณะที่ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 91.5 กลัวจะมีการลอกเลียนแบบเกิดซ้ำ

ที่น่าพิจารณาคือ ความต้องการของประชาชน ด้าน งานตำรวจ หยุดเหตุรุนแรงในสังคมไทย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.3 ต้องการให้ ปฏิรูปงานตำรวจ จะช่วยหยุดเหตุรุนแรงและดีต่อสังคมไทยแท้จริง ยั่งยืน รองลงมาคือ ต้องการให้ บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด คุมอาวุธปืน การตั้งด่าน ป้องกันเหตุ ร้อยละ 54.6 และต้องการให้มี ตำรวจชุมชน เกิดขึ้นในระบบงานตำรวจ ที่มากกว่า ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ กำกับคุณภาพงานตำรวจ โดยตำรวจ อำเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ ร้อยละ 51.5 นอกจากนี้ เกินครึ่งหรือร้อยละ 52.0 ต้องการให้ ควบคุม ความรุนแรงใน เกม และ ภาพยนตร์ หนัง ซีรีส์ต่างๆ ที่รุนแรง ป้องกันเลียนแบบ ร้อยละ 51.7 ต้องการให้ หยุดใช้กระแส ใช้หน้าสื่อมวลชน หาผลประโยชน์ทางการเมือง ธุรกิจ สร้างความขัดแย้ง เกลียดชังกันในหมู่ประชาชน และร้อยละ 47.7 ต้องการให้คุม ใช้สื่อ โซเชียลมีเดียเผยแพร่ภาพความรุนแรง ด้วย กฎหมาย และ จรรยาบรรณ ในสถานการณ์สะเทือนใจฉุกเฉิน

ที่น่าสนใจคือ เกินครึ่ง หรือร้อยละ 51.3 ต้องการให้หยุดคุกคาม บูลลี่ ผู้อื่น สร้างความเกลียดแค้นฝังใจ ต้นตอ ขยายผลความรุนแรงในชุมชน ร้อยละ 50.9 ต้องการให้หน่วยงานรัฐออกเยี่ยมเยียน มีระบบเกาะติด เน้นป้องกัน และระงับเหตุ สถานที่เปราะบาง เช่น โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงพยาบาล วัด ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตนเองไม่ได้ และร้อยละ 43.1 ต้องการให้ ร่วมแรงร่วมใจ สวดมนต์ ภาวนาจิต เป็นกำลังใจ ดูแลเยียวยาจิตใจของประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู ให้มีพลัง ใช้ชีวิตปกติสุขโดยเร็ว

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.3 ต้องการให้ จัดระเบียบสังคม จัดระเบียบความปลอดภัยของประชาชน ด้วยเทคโนโลยี และการทำงานที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชน ระงับเหตุได้รวดเร็วที่สุด และ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 57.2 ต้องการให้ ปฏิรูปงานตำรวจ มากกว่า ทำสงคราม ยาเสพติด เพราะทำสงครามยาเสพติดแก้ปัญหาไม่ยั่งยืน ยาเสพติดกลับมาแพร่ระบาดเหมือนเดิมอีก ในขณะที่ ร้อยละ 40.8 ต้องการให้ทำสงครามยาเสพติดมากกว่า และร้อยละ 2.0 ระบุอื่นๆ ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรู้สึก สลด หดหู่ใจ ต่อเหตุการณ์รุนแรงและการสูญเสียที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำภู และกลัวจะเกิดการลอกเลียนแบบซ้ำในที่อื่นๆ โดยประชาชนที่ถูกศึกษาครั้งนี้ ยังได้ระบุถึงความต้องการในด้านต่างๆ เช่น ด้านงานตำรวจ ด้านสื่อโซเชียลมีเดีย และด้านสังคมทั่วไป และพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการปฏิรูปงานตำรวจ มากกว่า การทำสงครามยาเสพติด เพราะประชาชนมองว่าการปฏิรูปงานตำรวจจะดีต่อสังคมไทยได้แท้จริงยั่งยืนกว่า การทำสงครามยาเสพติดที่หยุดยั้งได้ระยะสั้น เดี๋ยวกลับมาแพร่ระบาดอีก และยังมีความเสี่ยงเกิดการสูญเสียในทางลบต่อกระบวนการยุติธรรมและชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์อื่นๆ ด้วย จึงเสนอให้ ฝ่ายการเมือง ชูนโยบาย ปฏิรูปงานตำรวจ ขึ้นเป็นอันดับต้นๆ ในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยโดยรวมให้ดีขึ้น แม้ว่านโยบายเด่นด้านเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้อง จะเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนมากกว่าก็ตาม

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ในผลโพลนี้ยังพบด้วยว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้หยุดใช้สื่อและโซเชียลมีเดีย หาผลประโยชน์ทางการเมืองและธุรกิจสร้างความขัดแย้งวุ่นวาย ซ้ำเติมความเศร้าสลดใจของสังคมไทย โดยต้องการให้ทุกฝ่ายหาทางป้องกันการคุกคาม บูลลี่ผู้อื่น ที่อาจเป็นต้นตอของความรุนแรงบานปลายในชุมชนและสังคมระดับกว้างได้ และสุดท้ายการมีจิตตั้งมั่นของคนไทยทั้งประเทศ ร่วมเป็นพลังกำลังใจ และเยียวยาความเศร้าสลดใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขต่อไปได้

คุณกำลังดู: โพล ชี้ คนไทยสลดหดหู่ใจ "กราดยิงหนองบัวลำภู" ชง "ปฏิรูป ตร." หยุดบูลลี่

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด