พปชร.ใต้ เนื้อหอม สมาชิกสนใจลงสมัคร ส.ส.เขตเพียบ มั่นใจได้ที่นั่งเดิมกว่า 14 คน

พปชร.ใต้ เนื้อหอม สมาชิกสนใจลงสมัคร ส.ส.เขตเพียบ มั่นใจได้ที่นั่งเดิมกว่า 14 คน

พปชร.ใต้ เนื้อหอม สมาชิกสนใจลงสมัคร ส.ส.เขตเพียบ มั่นใจได้ที่นั่งเดิมกว่า 14 คน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม รายงานจากแกนนำพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ภาคใต้ ว่าในพื้นที่ภาคใต้พรรค พปชร.ทำงานเป็นทีม มีผู้แลและรับผิดชอบมีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ตอนกลาง นายอนุมัติ อาหมัด นายอันวาร์ สาและ ภาคใต้ตอนล่าง นายนิพันธ์ ศิริธร สส.จ.ตรัง ภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายอภิชัย เตชะอุบล อดีต สส.ปชป. ภาคใต้ตอนบน มีผู้แสดงความจำนงลงผู้สมัคร สส.พปชร.ในภาคใต้ครบทุกเขตแล้ว แต่บางเขตยังไม่สามารถวางตัวลงในขณะนี้ เพราะต้องการคนที่มีความเป็นไปได้รับการเลือกตั้งมากที่สุดคือไม่น้อยกว่า 14 คน

นายอนุมัติกล่าวว่าคะแนนนิยมของพรรค พปชร.ในภาคใต้ในภาพรวมสูงโด่งสูงกว่าทุกพรรคในบางจังหวัด โดยเฉพาะในการเลือกตั้งใช้บัตร 2 ใบ จึงต้องสรรหาบุคคลที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง ต้องมีการพิจารณารอบด้าน ด่านสำคัญคือประชาชนเป็นผู้ตัดสิน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มี จ.สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและ จ.นราธิวาส 23 เขต

นายอนุมัติกล่าวว่าทั้ง 23 เขตเลือกตั้งมีผู้แสดงความจำนงและทาบทามเกิน 1 คนทุกเขต ได้ตัวบุคคลลงเขตเลือกตั้งแล้วร้อยละ 60 เหลือร้อยละ 40 กำลังเข้าสู่ขบวนการของพรรคอยู่ ตนมั่นใจว่าผู้สมัคร สส.พรรค พปชร.ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับเลือกตั้งเกินร้อยละ 50 โดยเฉพาะผลงานของพรรคที่ผ่าน ศอ.บต.สามารรถจับบต้องได้ เพราะเกิดมรรคผลกับพี่น้องชายแดนภาคใต้มากมาย

คุณกำลังดู: พปชร.ใต้ เนื้อหอม สมาชิกสนใจลงสมัคร ส.ส.เขตเพียบ มั่นใจได้ที่นั่งเดิมกว่า 14 คน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด