พรุ่งนี้รถไฟฟ้าสีเขียวเข้าสภา กทม. “ชัชชาติ” ขอก่อหนี้ผูกพัน ส.ก.ขอตั้ง กก.แก้ปัญหา

การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 11 ม.ค. มีญัตติเสนอ ต่อที่ประชุมสภา กทม.ทั้งหมด 7 ญัตติ

พรุ่งนี้รถไฟฟ้าสีเขียวเข้าสภา กทม. “ชัชชาติ” ขอก่อหนี้ผูกพัน ส.ก.ขอตั้ง กก.แก้ปัญหา

วันที่ 9 ม.ค.66 น.ส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ โฆษกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 11 ม.ค. มีญัตติเสนอต่อที่ประชุมสภา กทม.ทั้งหมด 7 ญัตติ ดังนี้ 1.ญัตติของ น.ส.นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ ส.ก.เขตป้อมปราบฯ เรื่อง ขอให้ กทม.พิจารณาออกกฎหมายให้มีการ จัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 2.ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี ส.ก.เขตบางนา เรื่อง ขอให้ กทม.สำรวจและปรับปรุงทางเท้าให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง 3.ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย ส.ก.เขตพญาไท เรื่อง ขอให้สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาความคุ้มค่าของโครงการต่างๆในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.ญัตติด้วยวาจาของนายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย เรื่อง ขอให้สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 5.ญัตติของนายสุร จิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ส.ก.เขตลาดกระบัง เรื่องขอให้ กทม.พิจารณาจัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพของโรงเรียนในสังกัด กทม.ให้มีความเหมาะสม 6.ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ส.ก.เขตบางซื่อ เรื่อง ขอให้ กทม.แก้ไขปัญหาการติดตั้งลิฟต์โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานของโรงเรียนในสังกัด กทม. 7.ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง เรื่อง ขอให้สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาระบบขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว นอกจากนี้ จะมีวาระการพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ว่าฯ กทม.เสนอ คือ เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณก่อนดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน และรายงานผลการดำเนินงานของ กทม.ตามญัตติที่ ส.ก.ได้เสนอไว้ให้ที่ประชุมรับทราบ 3 เรื่อง.

คุณกำลังดู: พรุ่งนี้รถไฟฟ้าสีเขียวเข้าสภา กทม. “ชัชชาติ” ขอก่อหนี้ผูกพัน ส.ก.ขอตั้ง กก.แก้ปัญหา

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด