ป.ป.ช.เปิดกรุ “เสี่ยโต" อภิชัย-ภรรยา จาก ปชป.มา พปชร.มีกว่า 2.5 พันล้าน

เปิดกรุ “เสี่ยโต อภิชัย” พ้น ส.ส.ปชป.มา พปชร. 2.5 พันล้านบาท ปล่อยกู้ให้ บ.บนเกาะบริติช เวอร์จิน 12 ล้านเศษ มีรายได้รวมกว่า 133 ล้าน ขายหุ้น-ที่ดิน-รถหรู ส่วน “วิเชียร ชวลิต” พ้น พปชร.

ป.ป.ช.เปิดกรุ “เสี่ยโต" อภิชัย-ภรรยา จาก ปชป.มา พปชร.มีกว่า 2.5 พันล้าน

เปิดกรุ “เสี่ยโต อภิชัย” พ้น ส.ส.ปชป.มา พปชร.2.5 พันล้านบาท ปล่อยกู้ให้ บ.บนเกาะบริติช เวอร์จิน 12 ล้านเศษ มีรายได้รวมกว่า 133 ล้าน ขายหุ้น-ที่ดิน-รถหรู ส่วน “วิเชียร ชวลิต” พ้น พปชร.มี 53 ล้านบาท

วันที่ 12 ก.ค. 65 สำนักงานป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน นายอภิชัย เตชะอุบล กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65 และนายวิเชียร ชวลิต กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 65

โดยนายอภิชัย และนางชลิดา เตชะอุบล คู่สมรสแจ้งมีทรัพย์สินรวม 2,582,487,434 บาท หนี้สินรวม 1,441,016,819 บาท

แยกเป็นทรัพย์สินของนายอภิชัย 1,930,699,213 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 13,485 257 บาท เงินลงทุน 793,134,317 บาท เงินให้กู้ยืม 571,857,567 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างโดยเป็นห้องชุดในเขตยานาวา กรุงเทพฯ มูลค่า 414,312,550 บาท ยานพาหนะ 4 คัน ทั้ง Benz Rolls Royce Porsche มูลค่า 81,677,900 บาท สิทธิ์และสัมปทาน 31,386,621 บาท ทรัพย์สินอื่นเป็นนาฬิกา แหวนทองคำ สร้อย พระเครื่อง จี้ เหรียญ รูปปั้นบูชา สร้อยคอพร้อมจี้ มูลค่า 24,845,000 บาท

มีหนี้สินรวม 1,427,118,822 บาทจากเงินเบิกเกินบัญชี 730,712 บาทเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 146,667,577 บาทและหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 1,279,720,532 บาท

นอกจากนี้ พบว่า รายการเงินให้กู้ยืมซึ่งนายอภิชัยแจ้งว่า มีการให้บริษัท New World Pacific Limited ซึ่งมีที่ตั้งอยู่เกาะบริติชเวอร์จินกู้ ในปี 54 และ 55 จำนวน 2 ครั้ง รวม 12,226,793 บาท และให้บริษัท JC Global Limited และ บริษัท JC Kevin 135 Limited ซึ่งมีที่ตั้งที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ กู้ในปี 63 และ 64 จำนวน 2 ครั้ง รวม 394,855,541 บาทด้วย

ทั้งนี้ นายอภิชัย ยังแจ้งว่า ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทอีก 14 บริษัทโดยมีรายได้ต่อปีประมาณ 133,385,368 บาทเป็นจาก เงินเดือน เงินจ้าง เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัสใน 4 บริษัท และส.ส. รวม 20,672,720 บาท อีกทั้งมีรายได้จากทรัพย์สินอื่น คือ ขายที่ดิน 62 ล้านขายรถ Bentley 10 ล้านบาทขายหุ้น 38,963,357 บาท ขายกองทุน 1,749,291 บาท และมีรายจ่ายต่อปี 11,820,820 บาทจากการชำระค่าเช่าคอนโด ค่าเช่าซื้อรถยนต์ ค่าอุปโภคบริโภค

ส่วนนางชลิดา มีทรัพย์สิน 651,788,220 บาทเป็นเงินฝาก 4,033,017 บาท เงินลงทุน 491,722,529 บาทที่ดิน 30 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านเดี่ยวที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และห้องชุดในเขตคลองสาน กรุงเทพฯ 27,827,674 บาท ยานพาหนะรถยนต์ Rolls Royce 28 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น นาฬิกา สร้อย ข้อมือแหวน ต่างหู กำไล มูลค่า 70,205,000 บาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 13,897,997 บาท

และแจ้งมีรายได้ต่อปี 25,555,754 บาท จากการขายรถ 1.8 ล้าน ขายหุ้น 21,355,754 บาทค่าที่ปรึกษา 2.4 ล้านบาท มีรายจ่ายโดยประมาณ 5,582, 400 บาทจากการชำระสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัย 2,282,400 บาทและซื้อเพชรเป็นสินสอด 3.3 ล้านบาท

ขณะที่นายวิเชียร และนางพัชรินทร์ ชวลิต คู่สมรสแจ้งมีทรัพย์สินรวม 53,247,529 บาท มีหนี้สิน 57,614 บาท
โดยเป็นทรัพย์สินของนายวิเชียร 41,065,605 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 7,702,773 บาท เงินลงทุน 15,039,737 บาท ที่ดินย่านบางชัน มีนบุรี คันนายาว กรุงเทพฯ 6,354,100 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8,912,810 บาท ยานพาหนะ 9 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 1,191,184 บาท ทรัพย์สินอื่นเป็นนาฬิกา 1 เรือน อาวุธปืน 5 กระบอกนาฬิกา 4 เรือนมูลค่า 965,000 บาท

นายวิเชียรแจ้งมีรายได้รวมต่อปีประมาณ จากเงินเดือนเงินบำนาญเงินประจำตำแหน่งดอกเบี้ยเงินฝากเงินปันผลหุ้นและเงินปันผลสหกรณ์รวม 2,366,592 บาท มีรายจ่ายรวม 1,120,000 บาท

ส่วนนางพัชรินทร์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 12,181,923 บาท ได้แก่ เงินฝาก 8,492,923 บาท เงินลงทุน 474,000 บาท ที่ดิน ในอ.บางพลี สมุทรปราการ 5.2 แสนบาท ยานพาหนะ 1.1 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่นเป็นนาฬิกา 1 เรือนและเครื่องประดับ 12 ชิ้นมูลค่า 1,595,000 บาท มีรายได้รวมต่อปีจากเงินบำนาญเงินปันผลหุ้นเงินปันผลสหกรณ์ประมาณ 502,386 บาท มีรายจ่ายรวม 1.8 แสนบาท.

คุณกำลังดู: ป.ป.ช.เปิดกรุ “เสี่ยโต" อภิชัย-ภรรยา จาก ปชป.มา พปชร.มีกว่า 2.5 พันล้าน

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด