ปภ.เขต 18 ซ้อมแผนอัคคีภัยอาคารสูงเพิ่มทักษะความชำนาญช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.เขต 18 ซ้อมแผนอัคคีภัยอาคารสูงเพิ่มทักษะความชำนาญช่วยเหลือผู้ประสบภัย   เมื่อวันที่ 7 มกราคม นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต, นายประพันธ์ ขันธ์พ...

ปภ.เขต 18 ซ้อมแผนอัคคีภัยอาคารสูงเพิ่มทักษะความชำนาญช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.เขต 18 ซ้อมแผนอัคคีภัยอาคารสูงเพิ่มทักษะความชำนาญช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต, นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต12สงขลา, นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ร่วมสังเกตการณ์ และปิดโครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยอาคารสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดภูเก็ต ณ อาคารดีคอนโค กะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นายอรรถาพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวรายงานผลการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยอาคารสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดภูเก็ต ว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การเกิดอัคคีภัย เป็นปัญหาสำคัญที่มีความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิสูงที่ร้อนจัด รวมไปถึงเกิดจากความประมาทของมนุษย์ ยิ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเช่น การเกิดอัคคีภัยในที่อยู่อาศัย อาคารสถานที่ทำงาน และหน่วยงานราชการต่างๆ

การฝึกซ้อมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของแต่ละหน่วยงานมีความรู้ ทักษะความชำนาญ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งการประสานการปฏิบัติและการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เพื่อลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุดเมื่อเกิดภัย และ เชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ที่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงและจะนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นไปปรับปรุง พัฒนาในการฝึกซ้อมครั้งต่อๆ ไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

คุณกำลังดู: ปภ.เขต 18 ซ้อมแผนอัคคีภัยอาคารสูงเพิ่มทักษะความชำนาญช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด