รพ.ศิริราช ขาดแคลนเลือดสำรองทุกหมู่ ช่วงวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงแล้วกรณีโรงพยาบาลศิริราช ขาดแคลนเลือดสำรองทุกหมู่ ช่วงวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565

รพ.ศิริราช ขาดแคลนเลือดสำรองทุกหมู่ ช่วงวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565

ตามที่มีข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รพ. ศิริราชขาดแคลนเลือดสำรองทุกหมู่ช่วงวันหยุดยาวทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริง

รพ. ศิริราช ขาดแคลนเลือดสำรองทุกหมู่ ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงนี้จะมีวันหยุดยาว และสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มมากขึ้น มีแนวโน้มให้ผู้บริจาคลดลง แต่ปริมาณการใช้เลือดยังเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมและมีความจำเป็นต้องสำรองเลือด

จึงขอเชิญชวนคนไทยที่มีสุขภาพดีและไม่มีความเสี่ยง ร่วมบริจาคเลือดช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่รอการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือด สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป และต้องไม่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจหรือเคยเจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่เข้าข่ายผู้มีความเสี่ยงติดโควิด 19 ในกรณีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ขอให้งดเว้น 7 วัน หากมีอาการข้างเคียงขอให้งดเว้น 14 วันหลังไม่มีอาการ จึงสามารถมาบริจาคเลือดได้ โดยสามารถติดต่อบริจาคเลือดได้ทุกวันที่ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 3 รพ.ศิริราช เวลา 08.30-16.00 น.

รพ.ศิริราช ขาดแคลนเลือดสำรองทุกหมู่ ช่วงวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือโทร 02 4199111, 02 4199222

คุณกำลังดู: รพ.ศิริราช ขาดแคลนเลือดสำรองทุกหมู่ ช่วงวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565

หมวดหมู่: ข่าว

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด