รัฐบาลเดินหน้าโครงการพลังงานไฟฟ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้

รัฐบาลเดินหน้าโครงการพลังงานไฟฟ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้

"รองนายกฯ ประวิตร" นำถกกรรมการบริหารโครงการพลังงานไฟฟ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขอให้กระทรวงพลังงานดูข้อเสนอใช้พืชพลังงานเป็นวัตถุดิบผลิตไฟฟ้าและซื้อไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการบริหารโครงการพลังงานไฟฟ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน กล่าวระหว่าง
เป็นประธานประชุมติดตามโครงการฯ ที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดว่า โครงการฯ เป็นโครงการด้านการพัฒนาขนาดใหญ่ ซึ่งความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่มาก จะช่วยแก้ปัญหาความยากจน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ

ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ด้านความมั่นคง ดังนั้น คณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน จึงเห็นชอบให้มีโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องมือการพัฒนาเข้าไปช่วยเหลือด้านอาชีพและรายได้ของประชาชนครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง ที่สำคัญโครงการฯ จะให้หลักการบริหารและพัฒนาโดยประชาชนมีส่วนร่วม เป็นเงื่อนไขสำคัญนำไปสู่การลดปัญหาด้านความมั่นคงได้เป็นอย่างดี เป็นการริเริ่มครั้งสำคัญที่ใช้เรื่องพลังงานเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนมาเป็นเครื่องมือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า ที่ประชุมวันนี้เห็นชอบในหลักการนำเสนอแนวทางดำเนินการ พร้อมทั้งขอให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินโครงการฯ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเร็วที่สุด เนื่องจากมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ขณะเดียวกันยังขอ
ให้กระทรวงพลังงานพิจารณารับข้อเสนอการใช้พืชพลังงานเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า และข้อเสนอราคารับซื้อไฟตามที่มีข้อเสนอ เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนดำเนินการ รวมทั้งให้ ศอ.บต.เป็นส่วนสำคัญให้ความเห็นและข้อเสนอแนะของภาคเอกชนที่ประสงค์จะไปพัฒนาพื้นที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นลำดับแรก.

คุณกำลังดู: รัฐบาลเดินหน้าโครงการพลังงานไฟฟ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด