รัฐบาล มั่นใจประชุมเอเปกครั้งที่ 29 เรียบร้อย สมเกียรติ หลายประเทศตอบรับแล้ว

รัฐบาล มั่นใจประชุมเอเปกครั้งที่ 29 เรียบร้อย สมเกียรติ หลายประเทศตอบรับแล้ว

นายกฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุมเอเปก ครั้งที่ 29 เชื่อมั่นจัดประชุมครั้งนี้ทุกอย่างเรียบร้อย สมเกียรติ เผยมีผู้นำเขตเศรษฐกิจสำคัญ แขกพิเศษ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศตอบรับแล้ว

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่ 29 (29th APEC Economic Leaders’ Week : AELW) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้

นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ ให้ความคิดเห็น และรับทราบต่อการดำเนินการเพื่อเตรียมการเป็นประธานฯ ของไทย และขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดำเนินการอย่างแข็งขัน ตั้งใจ มาจนถึงช่วงใกล้วันประชุมแล้ว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง ส่วนของประเด็นด้านการเตรียมการด้านสารัตถะ ไทยขับเคลื่อนวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปก ภายใต้หัวข้อ “Open. Connect. Balance.” โดยมีรายละเอียดผลลัพธ์ที่ก้าวหน้าเป็นรูปธรรม ได้แก่

การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน (Open.) สมาชิกสนับสนุนข้อริเริ่มของไทย เรื่องการทบทวนการหารือ เขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) และที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก (Ministers Responsible for Trade (MRT) Meeting) เห็นชอบให้จัดทำแผนขับเคลื่อนเพื่อจากนั้นการหารือให้เป็นรูปธรรม

การฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว (Connect.) สมาชิกสนับสนุนการฟื้นฟูความเชื่อมโยงในเอเปก โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งไทยเป็นผู้ผลักดัน โดยจะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลมาตรการการเดินทางข้ามแดนเอเปก (Information Portal) การจัดทำหลักการเพื่อส่งเสริมความสอดคล้องกันของใบรับรองการฉีดวัคซีน และการขยายกลุ่มผู้ถือบัตรเดินทางนักธุรกิจเอเปก (ABTC) ให้ครอบคลุม

การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม (Balance.) ไทยริเริ่มการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ สีเขียว หรือ Bangkok Goals on BCG Economy ซึ่งเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการจัดทำเป้าหมาย แล้ว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการจัดการประชุมครั้งนี้ของไทยจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย สมเกียรติ ซึ่งทราบว่ามีผู้นำเขตเศรษฐกิจสำคัญ แขกพิเศษ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ตอบรับการร่วมเดินทางมาประชุมแล้วหลายเขต/คน ขอเชิญชวนให้คนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขกของรัฐบาล ซึ่งจะเดินทางมาร่วมการประชุมฯ ด้วยมิตรไมตรี

โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า การดำเนินการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมในทุกๆ ด้าน เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณกำลังดู: รัฐบาล มั่นใจประชุมเอเปกครั้งที่ 29 เรียบร้อย สมเกียรติ หลายประเทศตอบรับแล้ว

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด