"รวมแผ่นดิน" เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ลอตแรก ปรองดองทั้งแผ่นดิน

"รวมแผ่นดิน" เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ลอตแรก ปรองดองทั้งแผ่นดิน

"พรรครวมแผ่นดิน" เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ลอตแรก ปรองดองทั้งแผ่นดิน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คน

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 66 นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล โฆษกพรรครวมแผ่นดิน รายงานว่า พล.อ.วิชญ์เทพหัสดิน ณ อยุธยาหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ของพรรครวมแผ่นดิน ที่ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาฯ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คน

ในที่ประชุมมีมติการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารตำแหน่งที่ว่างอยู่ โดยให้สมาชิกเลือกเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของพรรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเปิดตัวผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานครั้งนี้คือมีบู้ท 10 นโยบายของพรรค ปฐมนิเทศน์ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. มีคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่มาให้ความรู้ และเปิดตัวทีม Change Together อาทิ บ๊อบ ทูน หิรัญทรัพย์, ตฤณ เศรษฐโชค, เล็ก ไอศูรย์, รณ ฤทธิชัย และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ตามแนวทางของพรรค เพื่อดึงทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกอาชีพ ให้มามีส่วนร่วมในการผลักดันตามแนวทางปรองดอง สามัคคี

โดยงานนี้ น.ส.กชพร เวโรจน์ "มาดามหยก" หัวหน้าสาขาพรรค "รวมแผ่นดิน" ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดินแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญของพรรครวมแผ่นดิน โดยทำหน้าที่หลักในการประสานงานดูแลผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี.

คุณกำลังดู: "รวมแผ่นดิน" เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ลอตแรก ปรองดองทั้งแผ่นดิน

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด