รวมไว้ให้แล้ว ปฏิทิน 2566 เช็กวันหยุดราชการ และวันสำคัญประจำเดือน มีวันไหนบ้าง

รวมไว้ให้แล้ว ปฏิทิน 2566 เช็กวันหยุดราชการ และวันสำคัญประจำเดือน มีวันไหนบ้าง

รวมไว้ให้แล้ว ปฏิทินประจำปี 2566 หรือ 2023 เช็กวันหยุดราชการ และวันสำคัญประจำปี รวมถึงหยุดยาวแต่ละเดือน ตรงกับวันไหนบ้าง

ปฏิทิน 2566/2023

เดือนมกราคม

วันหยุดราชการ

 • วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่
 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

วันสำคัญประจำเดือน

 • 5 มกราคม วันนกแห่งชาติ
 • 8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ / วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
 • 13 มกราคม วันการบินแห่งชาติ
 • 14 มกราคม วันเด็ก / วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
 • 16 มกราคม วันครู
 • 17 มกราคม วันโคนมแห่งชาติ / วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • 18 มกราคม วันยุทธหัตถี / วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / วันกองทัพไทย / วันกองทัพบก

เดือนกุมภาพันธ์

วันหยุดราชการ

 • ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันสำคัญประจำเดือน

 • 2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก / วันนักประดิษฐ์
 • 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก
 • 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก
 • 10 กุมภาพันธ์ วันอาสารักษาดินแดน
 • 13 กุมภาพันธ์ วันรักนกเงือก
 • 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์
 • 24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ
 • 25 กุมภาพันธ์ วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
 • 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

เดือนมีนาคม

วันหยุดราชการ

 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

วันสำคัญประจำเดือน

 • 3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
 • 5 มีนาคม วันนักข่าว
 • 8 มีนาคม วันสตรีสากล
 • 13 มีนาคม วันช้างไทย
 • 15 มีนาคม วันสิทธิผู้บริโภคสากล
 • 20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
 • 21 มีนาคม วันกวีนิพนธ์สากล / วันป่าไม้โลก
 • 22 มีนาคม วันอนุรักษ์น้ำโลก
 • 23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก
 • 27 มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • 31 มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เดือนเมษายน

วันหยุดราชการ

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน วันจักรี
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
 • วันเสาร์ที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ 17เมษายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันสำคัญประจำเดือน

 • 1 เมษายน วันเลิกทาส
 • 6 เมษายน วันจักรี
 • 7 เมษายน วันอนามัยโลก
 • 22 เมษายน วันคุ้มครองโลก
 • 30 เมษายน วันชาไข่มุกแห่งชาติ และ วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

เดือนพฤษภาคม

วันหยุดราชการ

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
 • วันพุธที่ 17 พฤษภาคม วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันสำคัญประจำเดือน

 • 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
 • 5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • 8 พฤษภาคม วันกาชาดสากล
 • 11 พฤษภาคม วันปรีดี พนมยงค์
 • 12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล
 • 19 พฤษภาคม วันอาภากร
 • 22 พฤษภาคม วันความหลากหลายทางชีวภาพ / วันอัฏฐมีบูชา
 • 23 พฤษภาคม วันเต่าโลก
 • 31 พฤษภาคม International Flight Attendant Day / วันงดสูบบุหรี่โลก

เดือนมิถุนายน

วันหยุดราชการ

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน วันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

วันสำคัญประจำเดือน

 • 1 มิถุนายน วันวิ่งโลก / วันดื่มนมโลก
 • 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
 • 8 มิถุนายน วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก / วันเพื่อนสนิทสากล
 • 9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล
 • 12 มิถุนายน วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล
 • 17 มิถุนายน วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก / วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
 • 20 มิถุนายน วันผู้ลี้ภัยโลก
 • 21 มิถุนายน วันโยคะสากล
 • 24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
 • 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด
 • 28 มิถุนายน วันทหารนาวิกโยธิน

เดือนกรกฎาคม

วันหยุดราชการ

 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันสำคัญประจำเดือน

 • 1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 • 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
 • 6 กรกฎาคม วันจูบสากล
 • 7 กรกฎาคม วันพูดความจริง
 • 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ / วันอาสาฬหบูชา
 • 14 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
 • 28 กรกฎาคม วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

เดือนสิงหาคม

วันหยุดราชการ

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม วันเข้าพรรษา
 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

วันสำคัญประจำเดือน

 • 1 สิงหาคม วันสตรีไทย
 • 4 สิงหาคม วันสัตวแพทย์ไทย / วันสื่อสารแห่งชาติ
 • 7 สิงหาคม วันรพี
 • 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ / วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 / วันสารทจีน
 • 16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย
 • 17 สิงหาคม วันยกย่องแมวดำ
 • 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • 22 สิงหาคม วันคนถนัดซ้ายสากล
 • 26 สิงหาคม วันสุนัขโลก

เดือนกันยายน

วันหยุดราชการ

 • ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนกันยายน 2566

วันสำคัญประจำเดือน

 • 1 กันยายน วันสืบ นาคะเสถียร
 • 2 กันยายน วันเกษตรแห่งชาติ
 • 3 กันยายน วันเกิดโดราเอมอน
 • 10 กันยายน วันไหว้พระจันทร์ / วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
 • 11 กันยายน วันกอดสุนัขแห่งชาติ
 • 15 กันยายน วันศิลป์ พีระศรี
 • 16 กันยายน วันโอโซนโลก
 • 18 กันยายน วันรักแรก (National First Love Day) / วันแพนด้าแดง
 • 19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย
 • 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ / วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
 • 21 กันยายน วันสันติภาพโลก / วันประมงแห่งชาติ
 • 22 กันยายน วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) / วันแรดโลก
 • 24 กันยายน วันมหิดล / วันสารทไทย
 • 26 กันยายน เทศกาลกินเจ
 • 27 กันยายน วันเกิด google / เทศกาลกินเจ
 • 28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก / วันพระราชทานธงชาติไทย / เทศกาลกินเจ

เดือนตุลาคม

วันหยุดราชการ

 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันสำคัญประจำเดือน

 • 1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล / วันกาแฟสากล / วันหมาดำ
 • 2 ตุลาคม วันสายตาโลก
 • 7 ตุลาคม วันยิ้มโลก
 • 8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
 • 9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก / วันออกพรรษา
 • 14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย
 • 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก
 • 16 ตุลาคม วันอาหารโลก
 • 19 ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย
 • 21 ตุลาคม วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันพยาบาลแห่งชาติ / วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ / วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ / วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า
 • 24 ตุลาคม วันสหประชาชาติ
 • 29 ตุลาคม วันสะเก็ดเงินโลก
 • 31 ตุลาคม วันฮาโลวีน / วันออมแห่งชาติ

เดือนพฤศจิกายน

วันหยุดราชการ

 • ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนพฤศจิกายน 2566

วันสำคัญประจำเดือน

 • 7 พฤศจิกายน วันลอยกระทง
 • 12 พฤศจิกายน วันคนพิการแห่งชาติ
 • 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง / วันเบาหวานโลก
 • 20 พฤศจิกายน วันกองทัพเรือ
 • 22 พฤศจิกายน วันส้วมโลก
 • 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ / วันประถมศึกษาแห่งชาติ
 • 27 พฤศจิกายน วันสาธารณสุขแห่งชาติ

เดือนธันวาคม

วันหยุดราชการ

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
 • วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

วันสำคัญประจำเดือน

 • 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก / วันดำรงราชานุภาพ
 • 3 ธันวาคม วันคนพิการสากล
 • 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย
 • 5 ธันวาคม วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ / วันดินโลก
 • 7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
 • 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
 • 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล
 • 15 ธันวาคม วันชาสากล
 • 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ
 • 25 ธันวาคม วันคริสต์มาส
 • 26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
 • 28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คุณกำลังดู: รวมไว้ให้แล้ว ปฏิทิน 2566 เช็กวันหยุดราชการ และวันสำคัญประจำเดือน มีวันไหนบ้าง

หมวดหมู่: สังคม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด