ร้อง“สุชาติ”ประสานแก้ปมรัฐออกหนังสือรับรอง “ที่ดิน คทช.” ผิดแปลง-ผิดชื่อ

“ชาวท่าตะเกียบ” ร้อง”สุชาติ ตันเจริญ” ช่วยประสานแก้ปมที่ดิน คทช. เหตุรัฐออกหนังสือรับรองทำประโยชน์ผิดแปลง-ผิดชื่อ จนทำกินในที่ดินเดิมไม่ได้ “รอง ปธ.สภาฯ” ชี้หน่วยงานรัฐควรแจ้งความชัดเจน พร้อมแจ้งปัญหาตรงถึงนายกฯ-รองนายกฯ-รมว.ทส.

ร้อง“สุชาติ”ประสานแก้ปมรัฐออกหนังสือรับรอง “ที่ดิน คทช.” ผิดแปลง-ผิดชื่อ

ที่อาคารรัฐสภา ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นำโดย นำโดย นายสารคาม คูคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ฉะเชิงเทรา อ.ท่าตะเกียบ เขต 2 ได้เข้ายื่นหนังสือถึง นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ

เพื่อร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการให้ทำประโยชน์ในที่ดินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยมี นายไพรินทร์ หนูมาก ส.อบจ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต เขต 2 ในฐานะคณะทำงานด้านการเมืองของรองประธานสภาฯร่วมรับฟังปัญหาด้วย

โดยตัวแทนผู้ยื่นหนังสือ เปิดเผยว่า ชาวบ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีที่ดินทำกินในท้องที่ และประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมมานานหลายสิบปี ได้รับความเดือดร้อนจากการสำรวจ จัดทำเอกสาร อนุญาตให้ทำกินในเขตป่าเสื่อมโทรม และเกิดความล่าช้าไม่ชัดเจนในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

ซึ่งทำให้ได้รับความเดือดร้อนในหลายประการ เช่น ปัญหาการออกหนังสือรับรองการให้ทำประโยชน์ในที่ดินของ คทช., การออกหนังสือรับรองการให้ทำประโยชน์ในที่ดินผิดแปลง, การออกหนังสือรับรองการให้ทำประโยชน์ในที่ดินเป็นชื่อคนเก่าที่ไม่ได้ครอบครองและทำกินในที่ดังกล่าว, การออกหนังสือรับรองการให้ทำประโยชน์ในที่ดินให้กับผู้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นจริง จึงมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือต่อรองประธานสภาฯ เพื่อให้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ด้าน นายสุชาติ กล่าวว่า เข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของรัฐ จนบางรายไม่สามารถเข้าไปทำเกษตรกรรมเพื่อหาเลี้ยงชีพในที่ดินเดิมที่ทำเกษตรกรรมมานานหลายสิบปีได้ โดยเห็นว่าก่อนการดำเนินการใดๆนั้น นอกเหนือจากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานต่อประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ชัดเจนแล้ว ยังควรเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์กับผู้มีส่วนส่วนเสียทั้งหมดเสียก่อนด้วย

หลังจากนี้ตนจะเร่งประสานผลักดันให้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ควบคู่ไปกับการประสานกับทางรัฐบาล ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน รวมไปถึง นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะมีที่ดิน คทช.บางส่วน อยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วย

คุณกำลังดู: ร้อง“สุชาติ”ประสานแก้ปมรัฐออกหนังสือรับรอง “ที่ดิน คทช.” ผิดแปลง-ผิดชื่อ

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด