"สาธิตเกษตรศาสตร์" เปิดรับใบสมัครออนไลน์ คัดเลือกนักเรียน ชั้น ป.1 ปี 2566

"สาธิตเกษตรศาสตร์" เปิดรับใบสมัครออนไลน์ เพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2566

"สาธิตเกษตรศาสตร์" เปิดรับใบสมัครออนไลน์ คัดเลือกนักเรียน ชั้น ป.1 ปี 2566

"สาธิตเกษตรศาสตร์" เปิดรับใบสมัครออนไลน์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2566

วันที่ 10 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดรับใบสมัครแบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม2557 ถึง15 ธันวาคม2560 และไม่เคยเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาก่อน

โดยจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียนทั้งหมด 280 คน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้

  • บุคคลทั่วไป 130 คน
  • ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน ซึ่งได้แก่ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ บุตรหลานของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียน และ/หรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสม่ำเสมอต่อเรื่อง รวมจำนวน 150 คน

สำหรับการคัดเลือกนั้น ประเภทบุคคลทั่วไป 130 คน จะใช้วิธีการจับสลาก ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.

ทั้งนี้ สามารถยื่นขอรับใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 ถึง วันพฤหัสบดีที่26 มกราคม2566 สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.kus.ku.ac.th หรือ http://www.facebook.com/satitkasetschool

คุณกำลังดู: "สาธิตเกษตรศาสตร์" เปิดรับใบสมัครออนไลน์ คัดเลือกนักเรียน ชั้น ป.1 ปี 2566

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด