"สามารถ" แนะ รฟม. เปิดเวทีเสวนา ปม ส่วนต่าง 6.8 หมื่นล้าน รถไฟฟ้าสายสีส้ม

"สามารถ" แนะ รฟม. เปิดเวทีเสวนา ปม ส่วนต่าง 6.8 หมื่นล้าน รถไฟฟ้าสายสีส้ม

“ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์” รองหัวหน้า ปชป.โพสต์เฟซฯ แนะ “รฟม.” เปิดเวทีเสวนา ถกกันดีกว่า ปมส่วนต่าง 6.8 หมื่นล้านบาท รถไฟฟ้าประมูลสายสีส้ม หลังตอบสังคม ไม่ตรงคำถาม จี้เปิดรายงานประชุมให้สาธารณชนได้รู้ เพื่อความโปร่งใส


วันที่ 11 ต.ค. 2565 นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้ชำนาญด้านโครงการและแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนและท่าอากาศยาน ได้โพสต์เฟซบุ๊ก “ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ - Drsamart Ratchapolsitte” ในหัวข้อเรื่อง “รฟม. ตอบไม่ตรงคำถาม เปิดเวทีเสวนาดีกว่า !

ปมส่วนต่าง 6.8 หมื่นล้าน ประมูลสายสีส้ม” มีเนื้อหาดังนี้...

ทุกครั้งที่ รฟม. ตอบโต้ข้อกังขาของผมกรณีการประมูลรถไฟฟ้า และ/หรือ ค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ รฟม. เกี่ยวข้องมักตอบไม่ตรงประเด็น และตอบไม่ครบทุกคำถาม ครั้งล่าสุดก็เช่นเดียวกัน รฟม. ยังคงใช้แนวทางตอบคำถามเหมือนเดิม หลังจากผมกระทุ้งให้ รฟม. แสดงหลักฐานผลการสังเกตการณ์ของผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต้านโกง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์ถึง 6.8 หมื่นล้านบาท พร้อมชักชวนให้คนไทยทุกภาคส่วนร่วมกันกดดันให้ผู้เกี่ยวข้องกับการประมูลที่ฉาวโฉ่ยืดอกแสดงความรับผิดชอบ

แต่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โต้ ACT ว่า รฟม. ไม่ได้รับรายงานผลการสังเกตการณ์ของผู้สังเกตการณ์จาก ACT ที่ชี้ให้เห็นว่า รฟม. มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต หาก ACT ได้รับรายงานดังกล่าวก็ควรส่งให้ รฟม.

1. รฟม. ไม่ได้ชี้แจงอะไร ?

เพื่อให้สาธารณชนหายเคลือบแคลงสงสัย ผมจึงได้เสนอให้ รฟม. และ ACT พิจารณาดำเนินการดังนี้

(1) รฟม. ควรเปิดเผยรายงานการประชุม และ/หรือ เทปบันทึกเสียงให้เห็นว่ามีการทักท้วงจากผู้สังเกตการณ์หรือไม่ ?

(2) ACT ควรเปิดเผยความเห็นของผู้สังเกตการณ์ว่ามีการทักท้วงการประมูลอย่างไร ? หรือไม่ ?

(3) กรณี ITD ซึ่งมีกรรมการคนหนึ่งได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก อาจทำให้มีคุณสมบัติขัดหรือแย้งกับประกาศของคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ทั้งนี้ รฟม. เคยให้ข่าวว่า จะสอบถามขอความกระจ่างไปยังคณะกรรมการฯ ถึงเวลานี้ รฟม. ควรเปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการฯ ว่ามีความเห็นอย่างไร ? อีกทั้ง รฟม. ควรเปิดเผยรายงานการประชุม และ/หรือ เทปบันทึกเสียงให้เห็นว่ามีการทักท้วงกรณีคุณสมบัติของ ITD หรือไม่ ?

รฟม. ไม่ได้ชี้แจงข้อเสนอแนะของผมในส่วนที่ รฟม. เกี่ยวข้องตามข้อ (1) และ ข้อ (3) ดังกล่าวข้างต้น

2. ปมปริศนาที่ทำให้เกิดส่วนต่าง 6.8 หมื่นล้าน !

ปมปริศนาที่ทำให้เกิดส่วนต่าง 6.8 หมื่นล้าน มี 2 ปมหลัก ผมจึงอยากให้ รฟม. ช่วยไขปมปริศนาดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย

(1) ในการประมูลครั้งที่ 1 เหตุใด รฟม. จึงเปลี่ยนเกณฑ์ประมูล แล้วนำไปสู่การล้มประมูลในที่สุด ? การเปลี่ยนเกณฑ์ประมูลเป็นไปตามคำขอของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD หลังจาก ITD ได้ขอให้เปลี่ยนเพียงแค่ 2 สัปดาห์ ทั้งๆ ที่ รฟม. ได้ใช้เวลาศึกษามาอย่างละเอียดรอบคอบถึงเกือบ 2 ปี

ข้อสังเกตของผมก็คือ หาก รฟม. ไม่เปลี่ยนเกณฑ์ประมูลและไม่ล้มประมูล มีความเป็นไปได้ที่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ร่วมกับบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC จะชนะการประมูล เพราะขอรับเงินสนับสนุนค่าก่อสร้างจาก รฟม. ต่ำแค่เพียง 9,675.42 ล้านบาท

(2) ในการประมูลครั้งที่ 2 เหตุใด รฟม. จึงเพิ่มคุณสมบัติของผู้รับเหมาขึ้น แต่ลดคุณสมบัติของผู้เดินรถไฟฟ้าลง ? ในทางที่ถูกต้อง หาก รฟม. ต้องการได้ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติสูงขึ้น ก็ควรเพิ่มคุณสมบัติทั้งของผู้รับเหมาและของผู้เดินรถไฟฟ้า ไม่ใช่เพิ่มคุณสมบัติของผู้รับเหมาขึ้น แต่ลดคุณสมบัติของผู้เดินรถไฟฟ้าลง

ข้อสังเกตของผมก็คือ หาก รฟม. เพิ่มคุณสมบัติของผู้เดินรถไฟฟ้าขึ้น หรือคงคุณสมบัติไว้เท่าเดิมเป็นอย่างน้อย จะทำให้ Incheon Transit Corporation หรือ ITC ผู้เดินรถไฟฟ้าจากเกาหลีใต้ไม่สามารถร่วมยื่นประมูลกับ ITD ได้ จะทำให้เหลือเอกชนที่สามารถยื่นข้อเสนอได้เพียงรายเดียวเท่านั้น นั่นคือบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ซึ่งขอรับเงินสนับสนุนค่าก่อสร้างจาก รฟม. สูงถึง 78,287.95 ล้านบาท ในกรณีมีเอกชนยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว รฟม. จะสามารถดำเนินการประมูลได้สำเร็จหรือไม่ ?

3. เสนอให้จัด “เวทีเสวนา”

การตอบโต้กันด้วยข้อเขียนเป็นการยากที่จะทำให้สาธารณชนเข้าใจได้ ผมจึงขอเสนอแนะให้ รฟม. หรือ ACT พิจารณาจัดเวทีเสวนา “ไขปมปริศนาส่วนต่าง 6.8 หมื่นล้าน ประมูลสายสีส้ม” ขึ้น โดยให้มีผู้เกี่ยวข้องครบทุกฝ่าย ทั้งผู้แทนจาก รฟม. และผู้แทนจาก ACT รวมทั้งผมด้วย

หมายเหตุ : ข้อสงสัยดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นข้อกังขาที่ผมและประชาชนทุกคนชอบที่จะต้องขอคำชี้แจงให้สิ้นสงสัยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ด้วยเจตนาที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่ โดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ ทั้งสิ้นเท่านั้นเอง.

คุณกำลังดู: "สามารถ" แนะ รฟม. เปิดเวทีเสวนา ปม ส่วนต่าง 6.8 หมื่นล้าน รถไฟฟ้าสายสีส้ม

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด