สบส.เผยโพลหลังปลดล็อกสถานบันเทิง พบ 83.5% เมิน เหตุไม่ชอบเที่ยว กลัวโควิด

สบส.เผยโพลหลังปลดล็อกสถานบันเทิง พบ 83.5% เมิน เหตุไม่ชอบเที่ยว กลัวโควิด
สบส.เผยโพลหลังปลดล็อกสถานบันเทิง พบ 83.5% เมิน เหตุไม่ชอบเที่ยว กลัวโควิด

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2565) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้อนุมัติให้สถานบันเทิงสามารถเปิดให้บริการได้โดยปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. ทั้งนี้ สบส. โดยกองสุขศึกษาจึงได้ทำการสำรวจการเฝ้าระวังการตัดสินใจต่อมาตรการปลดล็อกสถานบันเทิงในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 7,507 ราย พบประชาชนร้อยละ 83.5 เลือกไม่ไปสถานบันเทิง โดยมีเหตุผล ดังนี้ ร้อยละ 92.58 ไม่ชอบเที่ยวสถานบันเทิง ร้อยละ 87.97 กังวลผู้มาใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ร้อยละ 87.56 กังวลหากติดโรคโควิด-19 จะส่งผลต่อครอบครัว และการทำงาน ร้อยละ 85.31 กังวลหากติดโควิด-19 จะมีอาการลองโควิด ร่างกายจะไม่เหมือนเดิม ร้อยละ 78.64 ไม่มั่นใจมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานบันเทิง

นพ.ธเรศ กล่าวว่า ส่วนประชาชนที่เลือกไปสถานบันเทิง ร้อยละ 16.5 นิยมเข้าสถานบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ สถานบันเทิงแบบนั่งชิล ร้อยละ 83.43 สถานบันเทิงที่มีคาราโอเกะ ร้อยละ 47.37 สถานบันเทิงที่ติดแอร์  ร้อยละ 45.03 สถานบันเทิงที่มีกิจกรรมเต้นรำ และเต้นรวมกลุ่ม ร้อยละ 44.70 สถานบันเทิงที่ขายแอลกอฮอล์แบบพนักงานผสมเครื่องดื่มให้ ร้อยละ 40.66 และ สถานบันเทิงที่มีคู่บริการ เช่น พนักงานนั่งดริ๊งก์/เชียร์เครื่องดื่ม ร้อยละ 28.94 ตามลำดับ

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ไปเที่ยวสถานบันเทิงจากเหตุผลส่วนตัวที่ไม่ชอบเที่ยวและยังมีความกังวลกับมาตรการป้องกันในสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการที่อาจยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร โดยเฉพาะความกังวลกับโรคโควิด-19 ที่ยังคงอยู่ ซึ่งหากไปเที่ยวสถานบันเทิง อาจเป็นผู้นำเชื้อโรคดังกล่าวมาแพร่กระจายสู่ครอบครัวได้ ดังนั้น สถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและข้อกำหนด ศบค. โดยจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้บริการไม่เกินเวลา 24.00 น. และเข้มงวดกับมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด -19 ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention: UP) โดยเฉพาะล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงควรตรวจด้วย ATK ทุก 3 – 5 วัน เพื่อคัดกรองเบื้องต้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยการแพร่กระจายไปยังกลุ่มเพื่อน และในครอบครัวต่อไป สำหรับประชากรกลุ่มผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยง 608 ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานบันเทิง

คุณกำลังดู: สบส.เผยโพลหลังปลดล็อกสถานบันเทิง พบ 83.5% เมิน เหตุไม่ชอบเที่ยว กลัวโควิด

หมวดหมู่: ข่าว

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด