"สุชาติ" สั่งตรวจสอบเข้มแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ฝ่าฝืนมีโทษ

"สุชาติ" สั่งตรวจสอบเข้มแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ฝ่าฝืนมีโทษ

รมว.แรงงาน สั่งเข้ม กรมการจัดหางาน ตรวจสอบการทำงานแรงงานต่างด้าว พบฝ่าฝืนทำงานห้าม มีโทษทั้งนายจ้างและลูกจ้าง โดยไม่มีข้อยกเว้น

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 66 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีมีข้อร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพ เร่ขายสินค้า ขายอาหาร นวดแผนไทย และช่างทำผม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นจำนวนมากนั้น กระทรวงแรงงานขอย้ำเตือนอีกครั้งว่า อาชีพขายสินค้า, ขายอาหาร, นวดแผนไทย และช่างทำผม เป็นอาชีพที่ชาวต่างชาติห้ามทำโดยเด็ดขาด ซึ่งระบุไว้ในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ หลังทราบเรื่อง ตนไม่นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการจัดหางานลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทย เพื่อตรวจสอบ ควบคุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมาย พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้นายจ้างสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

"งานที่ห้ามแรงงานต่างด้าวทำมีทั้งสิ้น 40 งาน แบ่งเป็น งานที่ห้ามทำเด็ดขาด 27 งาน และงานที่ให้คนต่างด้าวทำได้โดยมีเงื่อนไข 13 งาน ซึ่งหากตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมาย คนต่างชาติทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือสิทธิจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ และในส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือให้คนต่างชาติทำงานนอกเหนือสิทธิจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างชาติที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างชาติทำงานเป็นเวลา 3 ปี" รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการจาก รมว.แรงงาน โดยมอบหมายกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว นายจ้าง สถานประกอบการ และคนต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทย โดยปีงบประมาณ 2565 มีการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 35,258 ราย/แห่ง และดำเนินคดีคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย จำนวน 918 คน และปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ต.ค. 65 - 29 ธ.ค. 65) มีการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 17,476 ราย/แห่ง และดำเนินคดีคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย จำนวน 295 คน

"ล่าสุดวันที่ 5 ม.ค. 66 เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฯ กรมการจัดหางาน ได้ดำเนินการตรวจแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยโดยได้เข้าตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการในเขตพื้นที่ จ.นนทบุรี และกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 56 แห่ง/ราย พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมากระทำความผิดประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยจำนวน 8 ราย และได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บางขุนเทียน ดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561" นายไพโรจน์ กล่าว

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่พบเห็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ หรือพบเห็นการจ้างคนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วน 1694 กรมการจัดหางาน หรือแจ้งเบาะแสโดยตรงที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร.0-2354-1729.

คุณกำลังดู: "สุชาติ" สั่งตรวจสอบเข้มแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ฝ่าฝืนมีโทษ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด