สุดโหด สุดสยอง ‘ญี่ปุ่น’ และ ‘ศรีลังกา’ ภาพ ‘การเมือง’

สุดโหด สุดสยอง ‘ญี่ปุ่น’ และ ‘ศรีลังกา’ ภาพ ‘การเมือง’

คอลัมน์หน้า 3 : สุดโหด สุดสยอง ‘ญี่ปุ่น’ และ ‘ศรีลังกา’ ภาพ ‘การเมือง’

ไม่ว่าภาพอันเกิดที่ญี่ปุ่น ไม่ว่าภาพอันเกิดที่ศรีลังกา ล้วนเป็นเรื่องน่ากลัว ล้วนเป็นเรื่องน่าสยดสยองในทางการเมือง

มี “สาเหตุ” มี “รากฐาน”

คล้ายกับจะเป็น “เรื่องส่วนตัว”

ในกรณีของญี่ปุ่น แต่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวอันสัมพันธ์กับฐานในทาง “ความคิด”

สร้างความตระหนก ก่อให้เกิดความระแวง

หากวิธีการ “ลอบสังหาร” ยังเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการทางการเมือง ความปลอดภัยของ “ผู้นำ” ก็เหลือน้อย

กลายเป็น “คำถาม” ตามมาด้วย “คำตอบ”

ยิ่งภาพอันเกิดขึ้นที่ “ศรีลังกา” ยิ่งมากด้วยความละเอียดอ่อน ซับซ้อนและเป็นความรุนแรงอันเกิดจาก “พลัง” แห่งความไม่พอใจ

เริ่มจาก “เศรษฐกิจ” เป็นปัญหา “การเมือง”

ภาพจากศรีลังกาอาจเป็น “บทเรียน” ที่แตกต่างไปจากได้เห็นในญี่ปุ่น ไปจากได้เห็นในเมียนมา หรือแม้กระทั่งในยูเครน

เหมือนกับที่เคยเกิดใน “ฟิลิปปินส์” ใน “ยุโรปตะวันออก”

เพียงแต่ฟิลิปปินส์เริ่มจากปัญหาทางการเมือง แล้วกลายเป็นการจลาจล เป็นภาพแห่งการลุกขึ้นสู้ของประชาชน

ขณะที่ในยุโรปตะวันออก มีความใกล้เคียงกว่า

ภายหลังการทุบ “กำแพงเบอร์ลิน” ภายหลังความขัดแย้ง แตกแยกและการล่มสลายของ “สหภาพโซเวียต”

โรคระบาดทางการเมืองแพร่กระจายกลายเป็น “กระแส”

สหภาพโซเวียตแตกกระจายกลายเป็น “รัฐอิสระ” มากมาย บรรดารัฐบริหารเดิมถูกโค่นด้วยพลังของมวลชน

เริ่มจาก “เศรษฐกิจ” เป็นประเด็น “การเมือง”

ปัญหาแต่ละปัญหาจะวนเวียนอยู่ระหว่างประเด็นในทาง “การเมือง” กับ ประเด็นในทาง “เศรษฐกิจ”

ไม่ว่าที่ “รัสเซีย” ไม่ว่าที่ “ศรีลังกา”

ที่มีคนสรุปอย่างรวบรัดว่า เป็นปัญหาอันเนื่องจาก “ความคับแค้นทางจิตใจ” และ “ความยากไร้ทางวัตถุ”

ก็คือ “การเมือง” และ “เศรษฐกิจ”

หากเศรษฐกิจรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ แม้จะถูกกดขี่จนถึงมีความคับแค้น แต่ก็สามารถอดทนอยู่ได้

แต่หากมี “ความยากไร้” ในทาง “วัตถุ”

ผสมกับ “ความคับแค้น” ในทางจิตใจ เนื่องจากตกอยู่ใต้เงื้อมมือของ “เผด็จการ” เข้าไปอีก ความไม่พอใจย่อมปะทุ

กลายเป็นความรุนแรงเหมือนใน “ศรีลังกา”

เมื่อมองไปยังภาพที่ “ญี่ปุ่น” เมื่อมองไปยังภาพที่ “ศรีลังกา” ความคิดเปรียบเทียบก็ย้อนมายังที่เห็นและเป็นอยู่ใน “ไทย”

ย่อม “หวาดเสียว” ย่อม “สยอง”

มีโอกาสหรือไม่ที่ไทยจะเป็นอย่างที่เห็นใน “ญี่ปุ่น” มีโอกาสหรือไม่ที่ไทยจะเป็นอย่างที่เห็นใน “ศรีลังกา”

นี่คือความหวาดเสียว นี่คือความสยองในความรู้สึก

คุณกำลังดู: สุดโหด สุดสยอง ‘ญี่ปุ่น’ และ ‘ศรีลังกา’ ภาพ ‘การเมือง’

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด