เสด็จปัตตานี พระราชทานรางวัล อัญเชิญพระคัมภีร์ กับ ร.ร.สอนศาสนา "กก.อิสลามดีเด่น"

เสด็จปัตตานี พระราชทานรางวัล อัญเชิญพระคัมภีร์ กับ ร.ร.สอนศาสนา "กก.อิสลามดีเด่น"

ชาวปัตตานีปลื้มปีติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 พระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562-2564 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2562-2564

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 9 ต.ค. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562-2564 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2562-2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางอรุณี ไวกาสี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้าฯรับเสด็จ
ทันทีที่เสด็จเข้าสู่ภายในห้องโถงมัสยิดกลาง ประทับพระราชอาสน์ นายอานัส วาโด ผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจำปี 2563 อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน นายสมาน ก้อพิทักษ์ แปลความหมายเป็นภาษาไทย นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ รางวัลชมเชย คณะกรรมการตัดสิน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล และโล่ที่ระลึก

ลำดับต่อมา นายประสาน ศรีเจริญ รองประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ขอดุอาอ์ ขอพรจากพระเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงยืนและยกพระหัตถ์ตามผู้แทนจุฬาราชมนตรี มีพระราช ปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลาม แล้วเสด็จออกจากห้องโถงมัสยิดกลางปัตตานี มายังบริเวณด้านหน้า ประทับพระราชอาสน์ ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจำปี 2565 ผู้ได้รับรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจำปี 2565 และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ

จากนั้นเสด็จฯไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระ ราชทาน และทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ แล้วเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวง นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายก อบจ.ปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯรับเสด็จ ทั้งนี้ รมว.มหาดไทย กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานพระบรม ราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าฯ ดังนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562-2564 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลจำนวน 20 ราย อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562-2564 เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลจำนวน 75 ราย ขณะที่ รมว.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรม ราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทาน รางวัล ประจำปี 2562-2564 เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล จำนวน 97 ราย

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระราชดำรัส จบแล้วมีพระราชปฏิสันถารกับผู้เข้าเฝ้าฯ สมควรแก่เวลา เสด็จออกจากห้องประชุม อบจ.ปัตตานี ไปยังห้องประทับรับรอง แล้วเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไปทรงวางพานพุ่ม ทรงวางพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าฯรับเสด็จแล้วเสด็จฯกลับ

คุณกำลังดู: เสด็จปัตตานี พระราชทานรางวัล อัญเชิญพระคัมภีร์ กับ ร.ร.สอนศาสนา "กก.อิสลามดีเด่น"

หมวดหมู่: ข่าวในพระราชสำนัก

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด