SET ประกาศรายชื่อ 170 บริษัทจดทะเบียนในหุ้นยั่งยืน THSI ปี 65

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 170 บริษัทจดทะเบียนในหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 14 ล้านล้านบาท

SET ประกาศรายชื่อ 170 บริษัทจดทะเบียนในหุ้นยั่งยืน THSI ปี 65

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 170 บริษัทจดทะเบียนในหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565 สะท้อน บจ. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 65 นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI หรือ Thailand Sustainability Investment ตั้งแต่ปี 2558 โดยมี บจ. เข้าร่วมและผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับปีนี้มีบริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ถึง 170 บริษัท สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บจ. ขณะเดียวกันผู้ร่วมตลาดทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนที่มีความตื่นตัวและลงทุนอย่างยั่งยืน

โดยนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) มาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ควบคู่ไปกับข้อมูลผลประกอบการทางการเงิน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. ได้นำรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุนยังนำปัจจัย ESG รวมถึงรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ไปใช้ในการวิเคราะห์ และให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนผ่านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์อีกด้วย

สำหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 170 บริษัทเป็น บจ. ใน SET 157 บริษัทและ mai 13 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวน บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มบริการ 33 บริษัท กลุ่มทรัพยากร 28 บริษัท และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 27 บริษัท โดย บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 14 ล้านล้านบาทหรือ คิดเป็น 72% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai (ณ 3 ต.ค. 65) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ASIAN : บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
CFRESH : บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
CM : บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
HTC : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ICHI : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
NER : บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NRF : บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
SAPPE : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
SNP : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
TFG : บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TFMAMA : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
TWPC : บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
ZEN : บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

S&J : บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
SABINA :บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TOG : บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจการเงิน

BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BKI : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
LHFG : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
NSI : บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
SAK : บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
THREL : บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

AH : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
AJ : บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
BGC : บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
IRC : บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
PAP : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
PCSGH : บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
SAT : บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
SNC : บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
SSSC : บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
THIP : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
TMT : บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
TPBI : บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
TPCS : บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)
TSC : บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
TSTH : บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
UAC : บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
AMATAV : บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ASW : บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
AWC : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
COTTO : บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
DRT : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
FPT : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
NOBLE : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
NVD : บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
PSH : บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
S : บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
SC : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
SCCC : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
SYNTEC : บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TPIPL : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
TTCL : บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มทรัพยากร

ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
AGE : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
BAFS : บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
DEMCO : บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
EASTW : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริการ

AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
BWG : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
DMT : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
HMPRO :บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
JWD : บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
KEX : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
MAJOR : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
M-CHAI : บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
MEGA :บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
NYT : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
SHR : บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
SPI : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
TKS : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มเทคโนโลยี

ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
DELTA : บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
ILINK : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ITEL : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
MSC : บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
THCOM : บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ mai

กลุ่มธุรกิจการเงิน

LIT : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

ADB : บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
COLOR :บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
PJW : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
SELIC : บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
UKEM : บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ARROW : บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
PPS : บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริการ

AKP : บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
OTO : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
TNDT : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
TVDH : บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มเทคโนโลยี

SICT : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณกำลังดู: SET ประกาศรายชื่อ 170 บริษัทจดทะเบียนในหุ้นยั่งยืน THSI ปี 65

หมวดหมู่: การลงทุน

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด