สหกรณ์นิคมนครชุม ช่วยค่าขนส่งเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง หวังให้ลดต้นทุน

สหกรณ์นิคมนครชุม ช่วยค่าขนส่งเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง หวังให้ลดต้นทุน

สหกรณ์นิคมนครชุม กำแพงเพชร เดินหน้าช่วยเหลือสมาชิก คืนกำไรเกษตรกรปลูกมันในรูปแบบ "ค่าขนส่ง" เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งผลผลิตการเกษตร


เมื่อวันที่ 12 ก.ค.65 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จ.กำแพงเพชร จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65 เมื่อเร็วๆ นี้ จำนวน 311 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 588,127 บาท เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ในการร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการลดต้นทุนในการขนส่งผลผลิตการเกษตร

นางสมควร ชมเชย ผู้จัดการสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด เจ้าของรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประเภทสหกรณ์นิคม 5 ปีซ้อน (ปี 2541-44 และ2564) กล่าวถึงการช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนในฤดูกาลผลิตปี 2564/65 ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับสถาบันเกษตรกรในการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกว่า เป็นความร่วมมือ 3 ฝ่าย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ซื้อ – ขาย ผลผลิตการเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดกำแพงเพชรและหจก.เค พี กรุ๊ป ซึ่งสหกรณ์ฯ จะเป็นผู้รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกส่งให้กับหจก.เค พี กรุ๊ป โดยการสนับสนุนแหล่งทุนจากธ.ก.ส. ซึ่งเป็นปีแรกที่สหกรณ์ได้ช่วยเหลือค่าขนส่งแก่สมาชิกผู้ปลูกมันสำปะหลังตันละ 10 บาท เพื่อช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ

สำหรับฤดูกาลการผลิตปี 2564/65 นี้ สหกรณ์ฯ สามารถรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังจากสมาชิกและเกษตรกร 469 ราย จำนวน 37,725 ตัน มูลค่า 159 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนของสหกรณ์เอง และเงินทุนจากภาครัฐ ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65 และมีสมาชิกที่ได้รับการช่วยเหลือค่าขนส่งจำนวน 311 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 588,127 บาท จากผลผลิตจำนวน 30,614 ตัน มูลค่า 70 ล้านบาท

"นอกจากสมาชิกจะได้เงินปันผลตามปกติแล้ว ปีนี้เป็นปีแรกที่เราเพิ่มให้อีกตันละ 10 บาทเป็นค่าขนส่ง เฉพาะสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ เพราะปกติทุกปีที่ผ่านมาเงินส่วนนี้เกษตรกรจะเป็นผู้ออกเอง โดยเป็นเงินที่สหกรณ์ฯกู้มาจากธกส. เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และเป็นครั้งแรกที่จ่าย เพราะปกติจะจ่ายคืนเงินปันผลตอนปิดบัญชีเท่านั้น"นางสมควร กล่าว

นางสำราญ สุขขวัญ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง หนึ่งในสมาชิกสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด ที่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าขนส่งครั้งนี้ กล่าวว่า ดีใจที่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าขนส่งจำนวน 2,700 บาท จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 50 ไร่ โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 8-10 ตัน หากปีไหนฝนฟ้าดี ไม่มีโรคระบาดก็จะได้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย อย่างปีนี้พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมีปัญหาประมาณ 10 ไร่ เนื่องจากถูกน้ำท่วมและเจอโรคใบด่างระบาด ซึ่งก็ได้แจ้งไปทางเกษตรก็ได้ค่าชดเชย ไร่ละ1,900 บาท ได้เงินมาทั้งหมด 19,000 บาท หลังพื้นที่ปลูก โดนน้ำท่วมหัวเน่าใช้การไม่ได้ ส่วนโรคใบด่างระบาดก็จะถอนทำลายทิ้งด้านนางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงการมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งครั้งนี้ว่า เป็นคืนกำไรให้กับสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปอีก 3 ปี โดยไปสิ้นสุดในฤดูกาลผลิต ปี 2566/67 ในส่วนของเราจะดูแลในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ส่วนตัวสหกรณ์เป็นนิติบุคคล ที่ดูแลสมาชิกและเป็นเจ้าของสหกรณ์ เราเป็นแค่พี่เลี้ยง โดยอำนาจการตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ สหกรณ์ไหนคำนวณต้นทุนแล้วพอมีกำไร ก็อาจคืนกำไรให้กับสมาชิกได้ในรูปแบบต่างๆ อย่างของสหกรณ์นิคมนครชุมก็จะคืนในรูปแบบของค่าขนส่ง.

คุณกำลังดู: สหกรณ์นิคมนครชุม ช่วยค่าขนส่งเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง หวังให้ลดต้นทุน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด