สปสช.จับมือกู๊ด ดอกเตอร์ -หมอดี ดูแลผู้ติดเชื้อโควิดบัตรทอง เฉพาะกรุงเทพฯ 5 จว.ปริมณฑล

สปสช.จับมือกู๊ด ดอกเตอร์ -หมอดี ดูแลผู้ติดเชื้อโควิดบัตรทอง เฉพาะกรุงเทพฯ 5 จว.ปริมณฑล
สปสช.จับมือกู๊ด ดอกเตอร์ -หมอดี ดูแลผู้ติดเชื้อโควิดบัตรทอง เฉพาะกรุงเทพฯ 5 จว.ปริมณฑล

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียว คือ มีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก มีเสมอหะ มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกแนวทางปฏิบัติให้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน หรือ OP Self Isolation ได้ โดยผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ไปรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการตามสิทธิรักษาของตน รับยาแล้วกลับมากักตัวที่บ้าน 7+3 วันต่อ กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 การรักษาขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ในส่วนของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง 30 บาท นอกจากการรักษาตามแนวทางดังกล่าวแล้ว สปสช.ยังได้เพิ่มการให้บริการมากขึ้น ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับสภาเภสัชกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 อาการสีเขียวที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงรับยารักษาโควิด-19 และได้รับคำแนะนำการใช้ยาจากเภสัชกรได้ และเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และลดความแออัดในโรงพยาบาล (รพ.)  สปสช.ได้เพิ่มการรักษาด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) กับ 2 ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นด้านสุขภาพดิจิทัล คือ บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการ Good Doctor Technology แอพพ์ฯ และ ทรู เฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาแอพพ์ฯ MorDee (หมอดี) เพื่อทำการดูแลผู้ป่วยผ่านบริการเทเลเมดิซีน พร้อมบริการจัดส่งยาถึงบ้าน โดยให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 5 จังหวัด นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เท่านั้น

นพ.สุทธิชัย โชคกิจชัย หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้มาจากการที่เราเห็นความจำเป็นร่วมกันภายหลังจากการเปิดประเทศและในระหว่างการปรับให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ได้ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น รวมถึงมีผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล จึงมีความจำเป็นที่ต้องช่วยกันดูแล โดยในส่วนของ บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ฯ ได้มาร่วมกับ สปสช. เพื่อร่วมดูแลผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวในระบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยระบบได้เปิดให้บริการแล้ว

“วิธีการรับบริการ หากตรวจ ATK แล้วผลยืนยันติดเชื้อโควิด และมีอาการที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว มีอาการเล็กน้อย ไม่ได้เป็นผู้ป่วยกลุ่ม 608 เพียงลงทะเบียนที่ https://forms.gle/YKVMKy1p8FRDDBje7 เข้าสู่แอปกู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี่(Good Doctor Technology แอปพลิเคชัน) และกรอกแบบฟอร์มการเข้ารับบริการ และจะมีการตรวจสอบสิทธิบัตรทอง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับไปยังผู้ป่วยพร้อมยืนยันตัวตนเข้ารับบริการ เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบแล้วก็จะได้พูดคุยกับคุณหมอผ่านระบบเพื่อประเมินอาการและจังส่งยาตามความจำเป็นให้กับผู้ป่วย โดยบางรายอาจได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ที่ขึ้นอยู่กับอาการ ทั้งนี้จะเน้นย้ำให้ผู้ป่วยสังเกตอาการที่บ้าน และที่สำคัญต้องมีมาตรการเว้นระยะห่าง ไม่แพร่เชื้อให้กับผู้ป่วย” นพ.สุทธิชัย กล่าว

นพ.สุทธิชัย กล่าวว่า เมื่อรับการดูแลในระบบครบ 48 ชั่วโมงแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีการพูดคุยกับผู้ป่วยอีกครั้งเพื่อสอบถามอาการ และแนะนำให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองให้ครบ 10 วัน ตามแนวทาง สธ. เมื่อผู้ป่วยดีขึ้นแล้วก็จะออกจากระบบการดูแลได้ อย่างไรก็ตามหากในระหว่างนี้ผู้ติดเชื้อมีอาการเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งข้อมูลต่อให้กับ สปสช.เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป อย่างไรก็ตาม ด้วยขณะนี้เป็นสถานการณ์เร่งรีบ การเตรียมการต่างๆ มีเวลาที่จำกัด แต่เราก็ทำให้ดีที่สุดในการรับดูแลผู้ติดเชื้ออย่างเต็มความสามารถ

“ขณะนี้มีคนไทยที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ทำให้มีภูมิคุ้มกันโรคในระดับหนึ่งแล้ว ในกรณีที่ติดเชื้ออาจช่วยลดความรุนแรงของการอาการเจ็บป่วยลงได้ ดังนั้นขอให้อย่าตกใจ และมองหาบริการการดูแลที่ท่านสะดวกที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแอปกู๊ด ด๊อกเตอร์ เทคโนโลยี่, แอปหมอดี หรือที่ร้านยาที่เข้าร่วมที่ดูแล แต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องลดการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งเราต้องช่วยกัน” นพ.สุทธิชัย กล่าว

ด้าน นายอดิภัทร ชัยชนะสกุล กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัล เฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล ได้พัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ ทรู เฮลท์ (True HEALTH) ที่เชื่อมโยงระบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน (O2O) ผ่านแอพพ์ฯ Mordee (หมอดี) และ มุมสุขภาพ True HEALTH เพื่อร่วมดูแลสุขภาพคนไทยให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง โดยความร่วมมือกับ สปสช. ในครั้งนี้ เป็นการสานต่อความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จากที่ได้ร่วมกับ สปสช. ดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท ให้บริการ Home Isolation มาแล้ว โดยผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว สิทธิบัตรทอง 30 บาท สามารถรับบริการพบแพทย์ออนไลน์ผ่านแอพพ์ฯ MorDee (หมอดี) ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงกรอกแบบฟอร์มที่ https://form.typeform.com/to/cNKqNz3p? เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ป่วยเพื่อคัดกรอง ประเมินอาการเบื้องต้น และปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่านแอพพ์ฯ MorDee (หมอดี) ในกรณีที่แพทย์มีการสั่งยาตามอาการของผู้ป่วย ก็สามารถรอรับยาที่บ้านได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล พร้อมมีเภสัชกรแนะนำการใช้ยา รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง หากผู้ป่วยมีอาการแย่ลง จะส่งประสานงานกับ สปสช. เพื่อส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามสิทธิต่อไป นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังสามารถขอใบรับรองการเข้ารับบริการบนแอพพ์ฯ MorDee ผ่านทางอีเมลได้อีกด้วย มั่นใจว่า ความร่วมมือกับ สปสช. อย่างต่อเนื่องนี้ จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที ป้องกันอาการที่อาจรุนแรงขึ้น ลดการแพร่ระบาดของโรค ทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลด้วย

นายอดิภัทร กล่าวว่า นอกจากการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 แล้ว บริการแพทย์ทางไกล ยังสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอรองรับจำนวนผู้ป่วย โดยแอพพ์ฯ MorDee (หมอดี) มีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำกว่า 500 คน ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้น ครอบคลุมกว่า 20 สาขา ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ พร้อมมีบริการส่งยาถึงบ้านทั่วประเทศ ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อจากการเดินทางและรอคิวที่โรงพยาบาล ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทรู ดิจิทัล ที่จะนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร ช่วยเหลือคนไทยให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทั่วประเทศ

สำหรับขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรักษาโควิด-19 อาการสีเขียว ดังนี้

1.เมื่อตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มอาการไม่รุนแรง (ผู้ป่วยสีเขียว) ที่มีอาการเช่น มีไข้ อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก มีเสมอหะ มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง

2.เลือกลงทะเบียนตามแบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการ Self-Isolation สำหรับผู้ป่วย COVID-19 สนับสนุนโครงการโดย สปสช. ผ่านการให้บริการบน

แอพพ์ฯ Good Doctor Technology ให้บริการโดย บริษัท กู็ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย): https://forms.gle/YKVMKy1p8FRDDBje7 หรือ

แอพพ์ฯ MorDee (หมอดี) โดย ทรู เฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด: https://form.typeform.com/to/cNKqNz3p

3.พบแพทย์ผ่านออนไลน์ ซักถามและจ่ายยาตามอาการ ให้คำแนะนำการใช้ยารักษาโควิด-19 พร้อมจัดส่งถึงบ้าน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณกำลังดู: สปสช.จับมือกู๊ด ดอกเตอร์ -หมอดี ดูแลผู้ติดเชื้อโควิดบัตรทอง เฉพาะกรุงเทพฯ 5 จว.ปริมณฑล

หมวดหมู่: ข่าว

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด