สธ. ปลื้ม รพ.สูงเม่น – รพ.แพร่ พัฒนาระบบบริการร่วม ยกระดับดูแลสุขภาพปชช.ในพื้นที่

สธ. ปลื้ม รพ.สูงเม่น – รพ.แพร่ พัฒนาระบบบริการร่วม ยกระดับดูแลสุขภาพปชช.ในพื้นที่

สธ. ยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ด้วยแนวคิด “หนึ่งจังหวัด หนึ่งโรงพยาบาล” เผย รพ.สูงเม่น จับมือ รพ.แพร่ แบ่งทรัพยากรด้านสาธารณสุข ดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกัน ช่วยเพิ่มการบริการเฉพาะทางหลายสาขาเพิ่มการเข้าถึง ลดการรอคอย-ลดแออัด

เมื่อวันที่ 7 มกราคม นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีนโยบายยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ด้วยแนวคิด “หนึ่งจังหวัด หนึ่งโรงพยาบาล” (One Province One Hospital) ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรด้านสาธารณสุขร่วมกัน อาทิ แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล เครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัด ยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดย รพ.แพร่และ รพ.สูงเม่น ได้ร่วมกันยกระดับการบริการในพื้นที่ตามแนวทางดังกล่าว ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการมาตรฐานเดียวกับ รพ.ใหญ่

โดยตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. – 25 พ.ย.65 รพ.สูงเม่นได้ให้บริการผ่าตัดทั้งขนาดใหญ่และเล็ก รวม 118 ราย เป็นผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ 99 ราย ศัลยกรรมทั่วไป 19 ราย ให้บริการผู้ป่วยคลินิกเฉพาะทางโรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ กระดูกและข้อ จำนวน 87 ราย นอกจากนี้ ยังรับผู้ป่วยบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางจาก รพ.แพร่ มาดูแลต่อเนื่อง จำนวน 31 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยแผลเรื้อรัง (ติดเชื้อ), ผู้ป่วยบาดเจ็บในสมอง, ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกและสะโพกหัก และผู้ป่วยประคับประคอง

“การร่วมมือกันพัฒนาสถานบริการดังกล่าว นอกจากทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ยังทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดความแออัด ลดการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยและญาติได้อย่างดี” นพ.พูลลาภ กล่าว

สำหรับ รพ.สูงเม่น ประกอบด้วย ห้องผ่าตัด 4 ห้อง ห้องไอซียู 8 เตียง หอผู้ป่วยหนัก 30 เตียง และหอผู้ป่วยบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate Care) 30 เตียง รองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย อ.วังชิ้น อ.ลอง และพื้นที่บางส่วนในเขต อ.เมือง ครอบคลุมประชากรประมาณ 1 แสนคน

คุณกำลังดู: สธ. ปลื้ม รพ.สูงเม่น – รพ.แพร่ พัฒนาระบบบริการร่วม ยกระดับดูแลสุขภาพปชช.ในพื้นที่

หมวดหมู่: ข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด