สธ.เผยสัปดาห์แรกถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ให้ อบจ.แล้ว 6 จว. รวม 441 แห่ง

สธ.เผยสัปดาห์แรกถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ให้ อบจ.แล้ว 6 จว. รวม 441 แห่ง

สธ.เผยสัปดาห์แรกถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ให้ อบจ.แล้ว 6 จว. รวม 441 แห่ง

กระทรวงสาธาณสุข เผย หลังครม.มีมติให้ถ่ายโอนภารกิจ สอน.และรพ.สต.ให้ อบจ. ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 ผ่านไป 1 สัปดาห์ ลงนามถ่ายโอนแล้ว 6 จังหวัด คือ ภูเก็ต 12 แห่ง สกลนคร 142 แห่ง ระยอง 40 แห่ง ปราจีนบุรี 94 แห่ง ศรีสะเกษ 117 แห่ง และนครปฐม 36 แห่ง รวม 441 แห่ง ด้านที่ประชุมอนุกรรมการถ่ายโอนฯ มีมติให้ อบจ.ภูเก็ต ขอรับถ่ายโอน รพ.สต.เพิ่มอีก 9 แห่งในปีงบประมาณ 2567 และเห็นชอบยกเลิกถ่ายโอน รพ.สต.เวียง จ.พะเยา ตามความประสงค์ อบจ.พะเยา

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้มีการถ่ายโอน สอน.และ รพ.สต.ให้แก่ อบจ. 49 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อม และปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในการลงนามถ่ายโอนภารกิจร่วมกับนายก อบจ.ได้เมื่อ อบจ.มีความพร้อม

โดยเฉพาะการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างเงินบำรุงต่อเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งล่าสุดมีการลงนามถ่ายโอนภารกิจ รวมถึงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของ อบจ. ด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 6 จังหวัด คือ ภูเก็ต สกลนคร ระยอง ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ และนครปฐม โดยภูเก็ตมีการถ่ายโอนภารกิจ 12 แห่ง สกลนคร 142 แห่ง ระยอง 40 แห่ง ปราจีนบุรี 94 แห่ง ศรีสะเกษ 117 แห่ง และนครปฐม 36 แห่ง รวมทั้งสิ้น 441 แห่ง

นพ.พงศ์เกษม กล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา มีการพิจารณากรณีอบจ.ภูเก็ต ขอรับถ่ายโอน รพ.สต.เพิ่มเติมอีก 9 แห่ง จากเดิมที่รับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. 12 แห่ง โดยที่ประชุมมีมติให้ อบจ.ภูเก็ตแจ้งความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนเพิ่มในปีงบประมาณ 2567 ส่วนกรณี อบจ.พะเยา แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการถ่ายโอน รพ.สต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้เห็นชอบให้ยกเลิกการถ่ายโอน

ทำให้การถ่ายโอนภารกิจ สอน.และ รพ.สต. ในปีงบประมาณ 2566 จากเดิมมีจำนวน 3,264 แห่ง คงเหลือ 3,263 แห่ง และมีบุคลากรถ่ายโอน คือ ข้าราชการ 11,722 ราย ลูกจ้างประจำ 20 ราย พนักงานราชการ 5 ราย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4,919 ราย ลูกจ้างชั่วคราว 4,891 ราย ช่วยราชการ 374 ราย และยกเลิกการถ่ายโอน 804 ราย นอกจากนี้ ยังมอบหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำคำสั่งช่วยราชการให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่แจ้งความประสงค์ขอช่วยราชการ อยู่ปฏิบัติการที่ สอน.หรือ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ.

คุณกำลังดู: สธ.เผยสัปดาห์แรกถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ให้ อบจ.แล้ว 6 จว. รวม 441 แห่ง

หมวดหมู่: ข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด