ส.ธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต จี้รัฐทบทวนมาตรการเข้าประเทศ ชี้หลายประเทศไม่พอใจ

ส.ธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต จี้รัฐทบทวนมาตรการเข้าประเทศ ชี้หลายประเทศไม่พอใจ

ส.ธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต จี้รัฐทบทวนมาตรการเข้าประเทศ ชี้หลายประเทศไม่พอใจ เยอรมนียกเลิกกว่า 1,000 รูมไนต์แล้ว

เมื่อวันที่ 8 มกราคม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ลงนามหนังสือเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 เรื่อง ผลกระทบจากการออกมาตรการของผู้เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

จากการที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ได้ออกแนวทางควบคุมผู้เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้รับการติดต่อและประสานงานจากผู้ประกอบการนำเที่ยวในหลายประเทศ ซึ่งทุกบริษัทได้แสดงความเป็นกังวลอย่างสูงสุดต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศไทย และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการปรับเปลี่ยนนโยบายการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบริหารจัดการทั้งการควบคุมการระบาด และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อนำส่งให้รัฐบาลใช้ในการประกอบการพิจารณาดังนี้

ความคิดเห็นจากบริษัทนำเที่ยวประเทศอังกฤษ
– การประกาศนี้ทำฉุกเฉินเกินไป ควรมีระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ได้ออกเดินทางเพื่อไปขึ้นเครื่องและอาจไม่ได้นำใบรับรองการฉีดวัคซีนมา จึงจะทำให้โดนปฏิเสธการขึ้นเครื่องบินได้

– มีความกังวลว่าลูกค้าที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะไม่สามารถเดินทางได้ และบริษัทนำเที่ยวต้องทำการคืนเงิน

-ไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทย บริษัทนำเที่ยวพยายามหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของรัฐบาลแต่ไม่สามารถหาได้

ความคิดเห็นจากบริษัทนำเที่ยวประเทศภาคพื้นสแกนดิเนเวีย

– บริษัทนำเที่ยวไม่สามารถแจ้งลูกค้าได้ทันเรื่องการตรวจใบรับรองการฉีดวัคซีน เนื่องจากเป็นการประกาศในวันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์

– มีลูกค้าในประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่ไม่ใด้ฉีดวัคซีนที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์แล้ว บริษัทนำเที่ยวต้องหาทางออกให้ลูกค้าโดยการยกเลิกและคืนเงิน ซึ่งเป็นจะทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ

ความคิดเห็นจากบริษัทนำเที่ยวประเทศเยอรมนี

เป็นการออกกฎที่ไม่ควรออก เป็นการสร้างปัญหา และลดความเชื่อมั่นของการท่องเที่ยวไทยอย่างมาก ทันทีที่มีข่าวเรื่องการเปลี่ยนมาตรการการเดินทาง บริษัทได้รับการยกเลิกจากลูกค้าถึงขณะนี้กว่า1,000  room nights แล้ว

– ร้อยละ 20 ของประชากรไม่ได้ฉีดวัคซีน กฎนี้จะทำให้คนกลุ่มนี้เดินทางมาประเทศไทยไม่ได้

– มาตรการใหม่ของรัฐบาลไทยไม่เข้าข่ายที่นักท่องเที่ยวจะขอคืนเงินจากสายการบินได้หากโดนปฏิเสธการเดินทาง ประเด็นนี้ทำให้เกิดปัญหากับบริษัทนำเที่ยวและลูกค้า จะสร้างความไม่พอใจและกระแสที่ไม่ดีต่อประเทศไทย

ความคิดเห็นจากบริษัทนำเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

-บริษัทนำเที่ยวมีความไม่พอใจในการเปลี่ยนกฎเนื่องจากระเบียบนี้ไม่เข้าข่ายการคืนเงินของสายการบิน บริษัทนำเที่ยวฝรั่งเศสจะหาทางทำ Force Majeure ในการยกเลิกการเดินทางมาไทยเนื่องมาจากความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลไทย (Thai political instability)

ความคิดเห็นจากบริษัทนำเที่ยวประเทศรัสเชียและ CIS

-ทางรัสเชียและ CIS มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ หรือไม่ได้รับวัคซีนจำนวนหนึ่ง มาตรการที่ได้ประกาศจึงเป็นการสร้างปัญหาต่อการเดินทางเข้าของนักท่องเที่ยวอีกทั้งบริษัทได้มีการขาย
แพคเกจล่วงหน้าไปแล้วโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ทำสัญญาเช่าเหมาลำเครื่องบินหรือซื้อจำนวนที่นั่งจากสายการบินไว้ล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในลักษณะนี้ เป็นการทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ ซึ่งสร้างความเสียหายและผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมาก

-ทางผู้ประกอบการต้องการได้รับข้อกำหนดและหลักปฏิบัติที่เป็นเอกสารทางราชการ มากกว่าจากข่าวจากสื่อมวลชน ที่อาจจะสร้างความสับสนและเข้าใจผิดได้

-ทางผู้ประกอบการได้รับแจ้งจากสถานฑูตรัสเซียประจำกรุงเทพมหานครว่าประกาศที่ออกมายังไม่เป็นทางการเพราะไม่สามารถหาเอกสารราชการอ้างอิงได้

-สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมีความห่วงใยต่อสถานการณ์เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทนำเที่ยวต่างๆได้แสดงความไม่พอใจ และนักท่องเที่ยวจำนวนมากจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนกฎการเดินทางในครั้งนี้

ขอความกรุณานายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการโดยด่วนที่สุดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

คุณกำลังดู: ส.ธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต จี้รัฐทบทวนมาตรการเข้าประเทศ ชี้หลายประเทศไม่พอใจ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด