ถาวร ขอกรมชลฯสร้างระบบระบายน้ำควนขี้แรด หลัง960 ชาวบ้านเดือดร้อนน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วม

นายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้โพสต์ในเฟซบุ๊ก ถาวร เสนเนียม ว่า “ผลักดันต่อเนื่อง” จากกรณีที่มีพี่น้องประชาชนหมู่ที่6 บ้า...

ถาวร ขอกรมชลฯสร้างระบบระบายน้ำควนขี้แรด หลัง960 ชาวบ้านเดือดร้อนน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วม

นายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้โพสต์ในเฟซบุ๊ก ถาวร เสนเนียม ว่า
“ผลักดันต่อเนื่อง”

จากกรณีที่มีพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 6 บ้านควนขี้แรด ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับความเดือดร้อนจากตลิ่งและคันคลองบ้านควนขี้แรดน้ำท่วมเอ่อล้นราษฎรได้รับความเดือดร้อนพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ผมได้ลงพื้นที่พูดคุยสอบถามความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจึงได้ทราบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำหลากเข้ากัดเซาะตลิ่งคันคลองบ้านควนขี้แรดทั้งสองฝั่งคลอง ทำให้น้ำในคลองไหลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ของพี่น้องประชาชนประจำทุกๆ ปี อันได้แก่สวนเกษตร เช่น ยางพารา สวนผลไม้ รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก อีกทั้งเส้นทางถูกตัดขาดจากน้ำหลากส่งผลกระทบในการประกอบอาชีพเมื่อเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนและไม่สามารถสัญจร รวมถึงการขนส่งสินค้าทางเกษตรได้

ผมจึงร้องขอความอนุเคราะห์กรมชลประทานเพื่อของบประมาณปี 2566 (เพิ่มเติม) จำนวน 18 ล้านบาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยคือ
1.บัญชีตารางการงบประมาณ
2.ภาพถ่ายที่แสดงถึงความเสียหายของตลิ่งบ้านควนขี้แรด หมู่ที่ 6 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในหมู่ที่ 6 บ้านควนขี้แรดและบริเวณใกล้เคียง ถ้าได้รับงบประมาณจะทำให้ผู้ที่รับผลประโยชน์ 518 ไร่ จำนวน 245 ครัวเรือน และประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น 960 คน

คุณกำลังดู: ถาวร ขอกรมชลฯสร้างระบบระบายน้ำควนขี้แรด หลัง960 ชาวบ้านเดือดร้อนน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วม

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด