ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดระบบชั่วคราว 17 ก.ค. 01.00 น. – 07.00 น.

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 17ก.ค เวลา 01.00 น. – 07.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าของธนาคารและลูกค้าต่างธนาคาร ไม่สามารถใช้บริการทำธุรกรรมในวันและช่วงเวลาที่กำหนดได้

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดระบบชั่วคราว 17 ก.ค. 01.00 น. – 07.00 น.

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก กรณีขอปิดปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 01.00 น. – 07.00 น.

ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าของธนาคารและลูกค้าต่างธนาคาร ไม่สามารถใช้บริการทำธุรกรรมในวันและช่วงเวลาที่กำหนดได้ ตามรายละเอียด ดังนี้

เวลา 01.00 น. - 07.00 น.
• บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking)

เวลา 02.30 น. – 06.00 น.
• บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)
• บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง (BIZ iBanking)
• บริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)
• บริการเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม (ATM) เครื่องบัวหลวงรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) และเครื่องบัวหลวงฝากถอนอัตโนมัติ (CDM/ATM)
• บริการบัตรเดบิต บัตร Prepaid บัตร Fleet และบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทผ่านทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งจากธนาคารกรุงเทพ ต่างธนาคาร และธนาคารในต่างประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดระบบชั่วคราว 17 ก.ค. 01.00 น. – 07.00 น. รวมถึง

• บัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพ ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้
• บริการบัวหลวงโฟน ไม่สามารถตรวจสอบรายการทางบัญชี และทำธุรกรรมทางการเงินได้
• บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี
• บริการรับเงินโอน ฝากเงิน และชำระค่าสินค้าและบริการ จากต่างธนาคารเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
• บริการ e-Wallet และ QR Payment
• บริการ Corporate iCash ไม่สามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) ได้

ธนาคารขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง ได้แก่ www.bangkokbank.com, Bangkok Bank Line Official หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555./

คุณกำลังดู: ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดระบบชั่วคราว 17 ก.ค. 01.00 น. – 07.00 น.

หมวดหมู่: หุ้น-การเงิน

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด