ต้อนรับแดงเดือด! แฟนบอลลิเวอร์พูลสร้างงานสตรีทอาร์ตนักเตะหงส์แดง ในย่านเจริญกรุง

ต้อนรับแดงเดือด! แฟนบอลลิเวอร์พูลสร้างงานสตรีทอาร์ตนักเตะหงส์แดง ในย่านเจริญกรุง

ป.ป.ช.นำคณะต่อต้านทุจริตเนปาลพบประธาน สนช. ร่วมลงนามปราบปรามทุจริต รองรับพันธกรณี

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้การรับรอง นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี 

โดยการเข้าหารือวันนี้ ประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจิต ซึ่งประเทศไทยจะจัดทำรายงานประเมินตนเอง ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายภายในที่รองรับพันธกรณี ประสิทธิภาพในการดำเนินการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และขณะนี้ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาและจะเร่งรัดให้เสร็จทันตามกรอบเวลาที่กำหนด พร้อมได้ขอบคุณทุกคนที่มาเยือนและเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทย


คุณกำลังดู: ต้อนรับแดงเดือด! แฟนบอลลิเวอร์พูลสร้างงานสตรีทอาร์ตนักเตะหงส์แดง ในย่านเจริญกรุง

หมวดหมู่: การเมือง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด