"วัชระ" ร้องสอบ "เลขาสภา" แก้สเปกห้องกมธ. ปูดพื้นลานจอดฮ. แตกร้าว-น้ำขัง

"วัชระ" ร้องสอบ "เลขาสภา" ปมเอื้อ บ.เอกชน แก้สเปกแผ่นซับเสียงห้องกมธ.อีก ปูดพื้นลานจอดฮ. แตกร้าว ไม่ได้ระดับ น้ำขัง ยันเดินหน้ายื่น"ป.ป.ช." พร้อม จี้ "ชวน" ตั้งกก.สอบ

"วัชระ" ร้องสอบ "เลขาสภา" แก้สเปกห้องกมธ.  ปูดพื้นลานจอดฮ. แตกร้าว-น้ำขัง

ที่รัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดืตส.ส.บัญขีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และนายสมบูรณ์ ทองบุราณ อดีตส.ว. ร่วมลงนามในหนังสือ เพื่อยื่นถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กับพวก กระทำการส่อทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ซึ่งนับถึงวันนี้เป็นวันที่ 3,361 ของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบที่ยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเลขที่ 116/2556 ลงวันที่ 30 เม.ย.56 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายวัชระ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้มีหนังสือร้องเรียน ประธานกรรมการ ป.ป.ช. (พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ) กล่าวหานางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กับพวก และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้กระทำการส่อทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีคำสั่งงานแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างดำเนินการงานเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

พร้อมอาคารประกอบ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ 19 โดยลดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 15 มม. 1 แผ่น ในผนังกันเสียงและผนังดูดซับเสียงห้องประชุมกรรมาธิการ บริเวณชั้น3-4 จำนวน 113 ห้อง ตามข้อเสนอของผู้รับจ้าง แต่ไม่ปฏิบัติตามความเห็นของผู้ออกแบบ คำสั่งของเลขาธิการในการลดสเปคผนังห้องประชุมกรรมาธิการดังกล่าว

จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยหลักบริหารสัญญาประกอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการออกเอกสารคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นผลดีต่องานราชการ

"การเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลดแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ของผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการเสนอเมื่อมีเหตุการณ์จากการตรวจสอบงานก่อสร้างห้องประชุมกรรมาธิการของผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบแล้วพบว่า ผู้รับจ้างก่อสร้างผนังห้องประชุมกรรมาธิการผิดแบบ การรื้อเปลี่ยนแปลงเพิ่มแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์จะมีมูลค่าที่สูงกว่าค่าแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ ผู้รับจ้างจึงขอเสนอแก้ไขรายละเอียดแบบผนังห้องประชุมกรรมาธิการด้วยการลดแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์แทนการรื้อ"นายวัชระ กล่าว

นายวัชระ กล่าวต่อว่า หากมีการแก้ไขรายละเอียดผนังห้องประชุมกรรมาธิการตามที่ผู้รับจ้างเสนอจะทำให้งานก่อสร้างผนังห้องประชุมกรรมาธิการมี 2 รูปแบบคือ จะมีผนังห้องประชุมกรรมาธิการส่วนหนึ่งที่มีแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์สองด้านในแผ่นผนังหนึ่ง ๆ (ตรงตามแบบคู่สัญญา)จำนวน 48 ห้อง แต่จะมีอีกส่วนหนึ่งของห้องประชุมกรรมาธิการที่จะเหลือแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ด้านเดียวในแผ่นผนังหนึ่ง ๆ (ตามข้อเสนอของผู้รับจ้าง) จำนวน 65 ห้อง ทางสำนักงานฯ จะตอบคำถามความเป็นสองมาตรฐานนี้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างไร

นายวัชระ กล่าวด้วยว่า ผนังดูดซับเสียงเป็นสาระสำคัญของการตัดสร้างห้องประชุมเพื่อมิให้เสียงการประชุมภายในเล็ดลอดไปภายนอก เนื่องจากการประชุมคณะกรรมาธิการเป็นการประชุมลับ และป้องกันเสียงจากภายนอกรบกวนการประชุม

ทั้งนี้ การลดเนื้องานดังกล่าวซึ่งลดแผ่นซับเสียงห้องประชุมจำนวนมากถึง 65 ห้อง และสำนักงานฯ เข้าใช้งานห้องประชุมทุกห้องแล้ว แต่กลับมิได้ปรับลดระยะเวลาทำงานลงจึงเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างอย่างชัดแจ้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

จึงขอให้ประธานสภาฯ ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบ และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามอำนาจและหน้าที่ต่อไปโดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการและประชาชน

นายวัชระ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่คณะกรรมการตรวจรับงาน ไม่ตรวจรับงานรัฐสภาเสร็จ100 เปอร์เซ็นต์นั้น เพราะกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ATTA ได้สรุปรายการงานก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่แล้วเสร็จ หรือต้องแก้ไข ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายจุด หนึ่งในนั้น คือ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ที่งานพื้นคอนกรีตแตกร้าว เป็นตะไคร่ งานระดับพื้นคอนกรีตทิศทางไม่ลาดเอียงไปยังรางระบายน้ำ น้ำขัง ลื่น งานระดับพื้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ไม่ได้ระดับ เป็นแอ่งน้ำขัง เป็นต้น

ดังนั้น ตนจึงขอฝากไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด้วย

คุณกำลังดู: "วัชระ" ร้องสอบ "เลขาสภา" แก้สเปกห้องกมธ. ปูดพื้นลานจอดฮ. แตกร้าว-น้ำขัง

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด