วันเด็กแห่งชาติ 14 ม.ค.นี้ “ลุงตู่” เปิดทำเนียบรัฐบาลให้นั่งเก้าอี้นายกฯ

วันเด็กแห่งชาติ 14 ม.ค.นี้ “ลุงตู่” เปิดทำเนียบรัฐบาลให้นั่งเก้าอี้นายกฯ

ลุงตู่” เปิดทำเนียบรัฐบาลจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ปีนี้ตรงกับเสาร์ที่ 14 ม.ค. ไฮไลต์ให้เด็กนั่งเก้าอี้นายกฯ รัฐบาลเผยมีกิจกรรมให้เยาวชนร่วมมากมาย พร้อมแจกจ่ายเด็กตามชายแดนและเด็กพิการ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในวันนี้ (10 มกราคม 2566) ว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนไทย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม โดยมีตัวแทนเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ เข้าพบ ประกอบด้วย เด็กเรียนดีที่มีความกตัญญู เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี และตึกภักดีบดินทร์

สำหรับกิจกรรมที่จะจัดในปีนี้ภายใต้คำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี และมีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย ใจรักชาติ พลังอำนาจของเด็กไทย เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการ สถานการณ์จำลอง การแข่งขันกีฬา และเกมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในทุกมิติ ปลูกฝังให้รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี รักความเป็นไทย รักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างกิจกรรม อาทิ

 • ความเป็นไทย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของไทยในด้านต่างๆ การแสดงวัฒนธรรมอาหาร 7 ลุ่มน้ำของไทย การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย การส่งเสริมมารยาทไทย และนิทรรศการตามรอยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC เป็นต้น
 • ใจรักชาติ ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงเพื่อส่งเสริมความรักชาติผ่านบทเพลงโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงการเสวนาบทบาทเยาวชนไทยในการพัฒนาประเทศ และยังเปิดตึกภักดีบดินทร์ ฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ หนังสั้นบทเพลงเพื่อชาติและบัลลังก์ รถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ด้วย
 • พลังอำนาจของเด็กไทย จะมีการแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล การแข่งขันเกม การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันกีฬา Esports เกมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดแสดงไดโนเสาร์จำลอง หุ่นยนต์และนักบินอวกาศ รถไมโครคาร์ (รถยนต์นั่งขนาดเล็กที่สุด) และรถคาร์ท กิจกรรมการแจกลูกฟุตบอล 7,000 ลูก

อีกจุดเน้นคือการสร้างความตระหนักของเยาวชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมเพื่อโลกสีเขียว ภายใต้แนวคิด “BCG Model” มีกิจกรรมให้เด็กนำขยะ ขวด กระป๋อง ที่สามารถขายได้มาแลกเป็นสิ่งของ และกิจกรรม “เด็กไทยยุคใหม่ ร่วมใจลดโลกร้อน Go Green Go Together” ด้วย

นอกจากนี้ ยังเปิดศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร จำลองห้องแถลงข่าวเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกฝึกทดลองอ่านข่าว พร้อมร่วมสนุกเล่นเกมและรับแจกของขวัญ ของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง พาบุตรหลาน เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล

“เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในพื้นที่ต่างๆทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดทั่วประเทศในการส่งมอบความสุข รอยยิ้ม ความสนุกสนานให้แก่เด็กและเยาวชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าเมื่อต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มกันจำนวนมาก หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เมื่อจับต้องสิ่งของหรือก่อนรับประทานอาหาร เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย”

ขณะเดียวกันในวันนี้ที่สนามหญ้าหน้าตึกแดง 3 ทำเนียบรัฐบาล นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบของขวัญวันเด็กจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมอบต่อให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยมี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองโฆษกรัฐบาลทั้ง 3 คน และคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เข้าร่วมการรับมอบของขวัญด้วย

ของขวัญวันเด็กจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย

 • ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล สนับสนุน กระเป๋าเป้ ตุ๊กตา และอุปกรณ์เครื่องเขียน
 • ไปรษณีย์ไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล สนับสนุน ของเล่น กระบอกน้ำ พัด
 • ธนาคารออมสิน สาขาทำเนียบรัฐบาล สนับสนุน กระปุกออมสินวันเด็กปี 2566
 • กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนตุ๊กตา
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สนับสนุน เงินจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการจัดการ และของที่ระลึกเพิ่มเติม
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สนับสนุนตุ๊กตาและของเล่น
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สนับสนุนรถจักรยานและของเล่น
 • การกีฬาแห่งประเทศไทย สนับสนุนลูกฟุตบอล
 • กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 สนับสนุนของเล่นบังคับวิทยุ
 • บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนของขวัญแก่เด็ก

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่มอบของขวัญสนับสนุนแล้ว และติดต่อมามอบของขวัญเพิ่มเติมซึ่งจะส่งมอบในโอกาสต่อไป อาทิ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเทียนฟ้า

โอกาสนี้ โฆษกรัฐบาลได้กล่าวขอบคุณคณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญกับวันเด็ก มามอบของขวัญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยของขวัญที่ได้รับมอบในวันนี้จะได้นำไปแจกจ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ทำเนียบรัฐบาล และแจกจ่ายไปยัง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เด็กๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กนักเรียนผู้พิการทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และเด็กๆ ในชุมชนวัดแคนางเลิ้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนต่อไป.

คุณกำลังดู: วันเด็กแห่งชาติ 14 ม.ค.นี้ “ลุงตู่” เปิดทำเนียบรัฐบาลให้นั่งเก้าอี้นายกฯ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด