วันออกพรรษา 2565 กับ 5 กิจกรรมความเชื่อที่ชาวพุทธควรปฏิบัติ

วันออกพรรษา 2565 ปีนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ 10 ตุลาคม 2565 ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาของพระภิกษุสามเณรตลอดระยะเวลา 3 เดือน

วันออกพรรษา 2565 กับ 5 กิจกรรมความเชื่อที่ชาวพุทธควรปฏิบัติ

วันออกพรรษา 2565 ปีนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ 10 ตุลาคม 2565ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาของพระภิกษุสามเณรตลอดระยะเวลา 3 เดือน และนับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีประเพณีอันงดงามที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ซึ่งวันออกพรรษานี้ พระภิกษุสามเณรจะร่วมกันประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ และนับว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีที่จะให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมทำบุญในประเพณีสำคัญที่ถูกจัดขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีและคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพุทธเอาไว้ ด้วยจะมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันเพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลดังนี้

1. ตักบาตรเทโว

ซึ่งการตักบาตรเทโวนั้น การจัดงานมักจัดขึ้นที่วัด ตลอดจนการนิมนต์พระสงฆ์มายังโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน, นักศึกษา ได้ทำบุญด้วยการเตรียมข้าวสารอาหารแห้งทำบุญกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

2. ประเพณีการเทศน์มหาชาติ

ตามหลักทางความเชื่อ ผู้ใดสามารถฟังเทศน์จบ 13 กัณฑ์ภายในวันเดียว จะส่งผลให้คนผู้นั้นได้รับผลกุศลอันแรงกล้า

3. อุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับ

ในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนมักนิยมทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

4. พิธีทอดกฐิน

การทอดกฐิน หรือพิธีการทอดผ้าป่า มักนิยมทำกันในช่วงเดือน 11 ถึงเดือน 12 เรียกได้ว่าเป็นการทำทานพิเศษ ซึ่งภายในหนึ่งปีมีการถวายกฐินแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

5. การปฏิบัติธรรม และการฟังธรรมเทศนา

ตามสถานที่สำคัญอย่างวัด โรงเรียน หรือลานชุมชน จะมีการจัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับ ‘วันออกพรรษา’ ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม.

คุณกำลังดู: วันออกพรรษา 2565 กับ 5 กิจกรรมความเชื่อที่ชาวพุทธควรปฏิบัติ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด