อนุทินเท ประชุมวิชาการ ประจำปีภาคอีสาน หมออนามัย  รอรับเก้อ 

อนุทินเท ประชุมวิชาการ ประจำปีภาคอีสาน หมออนามัย  รอรับเก้อ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายดำรง สิริวิชยอิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ประธานชมรมส...

อนุทินเท ประชุมวิชาการ ประจำปีภาคอีสาน หมออนามัย  รอรับเก้อ 

อนุทินเท ประชุมวิชาการ ประจำปีภาคอีสาน หมออนามัย  รอรับเก้อ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายดำรง สิริวิชยอิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมหมออนามัย สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ สมาคม สาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตสุขภาพที่ 7,8,9,10 ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีระดับภาค ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2565 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในหัวข้อ “ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิยุคใหม่ ภายใต้พ.ร.บ. กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พร้อมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งภาคอีสานกว่า 1,000 คน มาร่วมเปิดงาน

โดยมีนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8 มาเป็นประธาน แทนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายในงานได้มีนายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กล่าวรายงาน พร้อมกับมีปาฐกถาพิเศษ และการบรรยาย รู้จริงเรื่องกฎหมายการถ่ายโอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการอภิปราย ความท้ายทายก้าวข้ามวิกฤตโควิต 19 ในโลกที่ผันผวน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อย่าง นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.จุมกฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า จากงานดังกล่าวได้สร้างความผิดหวังของเจ้าหน้าที่ หรือผู้มาร่วมงานส่วนหนึ่ง เนื่องจากตั้งใจมาฟังความคิดเห็นของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่จะบรรยายพิเศษ เรื่องก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิยุคใหม่ ภายใต้พ.ร.บ. กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่อนามัยรายหนึ่ง กล่าวว่า ตนเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางร่วมงาน ตั้งใจจะมาพบกับท่าน รมต. แต่ท่านคงติดงาน หลายคนที่มาจากต่างจังหวัดใกล้ไกล ต้องการมาพบท่าน รมต. ซึ่งต้องการมารับฟังเรื่องใหม่และนโยบายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ในเรื่องที่จะโอนสถานีอนามัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้น แต่ต้องมารอเก้อ และไม่ได้พบกับท่าน

คุณกำลังดู: อนุทินเท ประชุมวิชาการ ประจำปีภาคอีสาน หมออนามัย  รอรับเก้อ 

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด