ไอเดียทำอะไรดี ๆ เพื่อครอบครัว ในช่วงครึ่งปีหลัง

รองประธาน สปช. 'บวรศักดิ์' ชี้แจงรายงานวิสาหกิจเพื่อสังคม หวังให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง นำกลไกการบริหารจัดการภาคเอกชนมาใช้ในการจัดการองค์กร

ไอเดียทำอะไรดี ๆ เพื่อครอบครัว ในช่วงครึ่งปีหลัง

รองประธาน สปช. 'บวรศักดิ์' ชี้แจงรายงานวิสาหกิจเพื่อสังคม หวังให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง นำกลไกการบริหารจัดการภาคเอกชนมาใช้ในการจัดการองค์กร

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธาน สปช. ในฐานะประธานศึกษาและจัดทำรายงานเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม ชี้แจงว่า เพื่อชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยจะนำวิธีการแบบเอกชนมาใช้ในการบริการจัดการ แต่ให้คนในชุมชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน และรายได้หรือกำไรที่เกิดขึ้น จะต้องนำกลับมาพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมในสังคม ทั้งนี้ สาระสำคัญของวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นการนำกลไกการบริหารจัดการของภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการจัดการองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งนำผลกำไรไปช่วยเหลือสังคม แต่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) พร้อมกันนี้ ยังมีข้อเสนอสำคัญ 9 เรื่อง
เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศของการวิสาหกิจเพื่อสังคม อาทิ การเรียนการสอนเรื่องการประกอบสังคมในระบบการศึกษาทุกระดับชั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน ระบบยกเว้นหรือลดภาษีสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมและนักลงทุนทางสังคม


คุณกำลังดู: ไอเดียทำอะไรดี ๆ เพื่อครอบครัว ในช่วงครึ่งปีหลัง

หมวดหมู่: การเมือง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด