"อนุชา" ชวนประชาชนทำบุญ วันอาสาฬหบูชา ปฏิบัติธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา

"อนุชา" ชวนประชาชนทำบุญ วันอาสาฬหบูชา ปฏิบัติธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา

"อนุชา" รมต.ประจำสำนักนายกฯ เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เข้าวัดปฏิบัติธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา และร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ หลังรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการโควิด-19

วันที่ 11 ก.ค. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และกระติกต้มน้ำร้อน แด่พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมแกะลายเทียน ติดพิมพ์บนต้นเทียน ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี

นายอนุชา กล่าวว่า ในปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ลดความรุนแรงลง โดยภาครัฐได้ผ่อนปรนหลายมาตรการเพื่อให้ประชาชนกลับมาใชัชีวิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์ปกติมากที่สุด เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญจิตตภาวนา รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข สืบทอดพระพุทธศาสนา และมีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับครอบครัว ซึ่งทุกวัดทั่วประเทศไทยได้เปิดให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน ขอให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

"ทุกช่วงเทศกาลของประเทศไทย จะเป็นช่วงเทศกาลที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เกิดการใช้จ่าย สร้ายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา โดยในปีนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาระหว่าง 11-17 กรกฎาคมนี้ ภายใต้ชื่องาน “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” หวังดึงนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคัก รัฐบาลพร้อมส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงวิถีพุทธ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เอกลักษณ์ รวมถึงการนำเสนอโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนสถาน ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ" นายอนุชา กล่าว.

คุณกำลังดู: "อนุชา" ชวนประชาชนทำบุญ วันอาสาฬหบูชา ปฏิบัติธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด