อึ้ง! ให้ทาน อย่าให้ขอทาน เปิดชายแดนแห่เข้าไทย พบรวยเป็นเศรษฐี ‘ปนป.12’ ดันโครงการลดเหล...

อึ้ง! ให้ทาน อย่าให้ขอทาน  เปิดชายแดนแห่เข้าไทย พบรวยเป็นเศรษฐี ‘ปนป.12’ ดันโครงการลดเหล...

ปนป. 12 รับแนวคิดวิธีการให้ทานที่ถูกต้องคือการไม่ให้ทานขอทาน เตรียมโครงการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ 12 (ปนป.12) กลุ่มสิงโต ไก่ฟ้าช้าง นกหัวขวาน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานคุ้มครองโดยได้รับการต้อนรับจากบุคลากรสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมพัฒนาสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางสาวเกตุมณี สินพูนภักดิ์ ผู้ปกครองและบุคลากรจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี นางณัชชาภัทร อมรกุล คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และเจ้าหน้าที่ผู้บริหารหลักสูตรฯ เข้าร่วมเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา

ปัจจุบันภายในศูนย์ฯ มีผู้รับบริการ เข้ามารับการฟื้นฟูพัฒนา 566 คน และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ใหญ่ที่เข้ารับบริการ มีทารกตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 8 ปี (ในกรณีที่มีขอทานอุ้มเด็กเข้ามาในศูนย์) ผู้ป่วยจิตเวช 340 ราย คนพิการ 393 ราย ผู้สูงอายุ 134 ราย ผู้ป่วยติดเตียง 6 ราย ผู้ป่วยติดนั่ง 41 ราย

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีมีภารกิจหลักในการช่วยเหลือสงเคราะห์และฟื้นฟู คนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อนขอทาน และผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษาจากโรงพยาบาลผู้ด้อยโอกาส โดยมีกระบวนการการช่วยเหลือตั้งแต่
1. การคัดกรอง
2. การประเมินวางแผนที่มีนักจิตวิทยาและนักพัฒนาสังคมในการสร้างแผนฟื้นฟู (QLifePlus)
3. การให้ความช่วยเหลือใน ด้านปัจจัย 4 สังคมสงเคราะห์ การแพทย์ สิทธิ์สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพและกิจกรรมบำบัด
4. กระบวนการส่งต่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน
5. ติดตามประเมินผลหลังการส่งตัว

ซึ่งในกระบวนการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้มีการดำเนินการภายในสถานฯ และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

นางสาวเกตุมณี สินพูนภักดิ์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี กล่าวระหว่างการสรุปการบรรยายว่า การให้ทานถูกวิธี จะต้องลดวิถีขอทาน ณ วันนี้เริ่มกลับเข้ามาในประเทศไทยหลังจากมีการเริ่มเปิดจากชายแดน แต่ว่าหนทางเดียวที่จะช่วยให้ประเทศมีจำนวนขอทานลดน้อยลงได้ คือการให้ทานถูกวิธีคือ อย่าให้ทาน เนื่องจากการให้เงินคือทำให้ขอทานกลับมา ปัจจุบันมีกรณีที่ ขอทานมีรายได้เป็นเศรษฐี วันหนึ่งได้หลายพันบาท อาชีพนี้ 3-4 พันบาท เหตุผลหนึ่งที่เขายังมีขอทานอยู่คือเราให้ทาน

นางชนิตา ศรีดาเกษ เครธอร์น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วีเชนฟินเทค จำกัด นักศึกษา ปนป. 12 กลุ่มสิงโต กล่าวว่า จากการเข้าเยี่ยมชมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีในครั้งนี้ ทำให้เห็นหน่วยงานของภาครัฐที่มีแนวทางในการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ แต่ยังมีความต้องการในการพัฒนาโครงการร่วมกับทุกภาคส่วนได้อีกหลายมิติ แม้ปัจจุบันจะร่วมกับองค์กรเอกชนในการสร้างรายได้ให้กับผู้รับบริการภายในสถานคุ้มครองฯ ก็ตาม แต่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่ผู้ปกครองได้ฝากไว้ให้พวกเรานักศึกษาปนป.12 ทุกคน นอกเหนือจากการบริจาค การทำงานอาสา การทำ ซีเอสอาร์ (CSR) ในรูปแบบขององค์กรแล้ว การดำเนินการในรูปแบบของ กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)จะนำไปสู่การพัฒนาให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในสังคมในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

พ.ท.นพ. ชนวีร์ ชัชวาลา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ นักศึกษาปนป. 12 กลุ่มนกหัวขวาน กล่าวว่า หลังจากได้เข้าเยี่ยมชมสถาน ได้มองเห็นภาพรวมของการให้บริการเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำภายในสังคมจากกลุ่มคนไร้บ้านและคนขอทาน และผลจากการดำเนินการโครงการต่างๆของสถานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะเป็นตัวแทนกลุ่มนักศึกษา ปนป. 12 ในการระดมสมองร่วมกับนักศึกษาอีก 129 ราย เพื่อดำเนินการโครงการที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการเข้าร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย เป็นหลักสูตรภายใต้สถาบันพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่จากภาคการเมืองภาคราชการภาคประชาสังคมและภาคเอกชนให้มีความสามารถรอบด้าน ทันการเปลี่ยนแปลงมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนร่วมในการเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยในทุกๆปีจะมีโครงการในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่จัดทำขึ้นให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆอย่างน้อย 10 โครงการต่อปี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th

คุณกำลังดู: อึ้ง! ให้ทาน อย่าให้ขอทาน เปิดชายแดนแห่เข้าไทย พบรวยเป็นเศรษฐี ‘ปนป.12’ ดันโครงการลดเหล...

หมวดหมู่: ข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด