อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมตักบาตรดอกไม้ วันออกพรรษา หนึ่งเดียวในโลก

ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบ อธิบดี พช. ร่วมสืบสานประเพณีชาวไทยเชื้อสายรามัญ ตักบาตรดอกไม้ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ปี 2565 เพียงหนึ่งเดียวในโลก

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมตักบาตรดอกไม้ วันออกพรรษา หนึ่งเดียวในโลก

ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบ อธิบดี พช. ร่วมสืบสานประเพณีชาวไทยเชื้อสายรามัญตักบาตรดอกไม้ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ปี 2565 เพียงหนึ่งเดียวในโลก

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีตักบาตรดอกไม้ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา พุทธศักราช 2565 ซึ่งเป็นประเพณีชาวไทยเชื้อสายรามัญ ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ในการนี้มี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และนายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกอบต.โก่งธนู เข้าร่วมในพิธี ณ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทำบุญตักบาตรดอกไม้ นำขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อรับดอกไม้ ธูป เทียน จากผู้มีจิตศรัทธา ตามพิธีดั้งเดิมของไทยรามัญในพื้นที่เกาะเกร็ด สำหรับประเพณีทำบุญตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณีที่ชาวไทยรามัญ (มอญ) บนเกาะเกร็ด จัดขึ้นในวันออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ณ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ซึ่งมีมาแต่โบราณ เพียงหนึ่งเดียวในโลก แต่เดิมเน้นถวายเฉพาะธูป ต่อมาภายหลังได้ถวายดอกไม้และเทียนเพิ่มขึ้น ชนรุ่นหลังจึงเรียกว่าตักบาตรดอกไม้ อันมีคติความเชื่อมาจากพุทธประวัติ เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เสด็จฯ กลับจากโปรดพุทธมารดาบนเทวโลก พระมหากษัตริย์และประชาชนจึงพากันนำดอกไม้และเครื่องสักการะบูชาต่างๆ มาถวายการต้อนรับ เมื่อพระสงฆ์รับดอกไม้ธูปเทียน และเดินเข้าสู่อุโบสถแล้ว พระสงฆ์จะทำพิธีปวารณาออกพรรษา ซึ่งถือเป็นกิจของสงฆ์ เล่ากันว่าในอดีตจะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วยคัมภีร์พระไตรปิฎกพระราชทานลงมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธและพระธรรม แต่ในปัจจุบันเพื่อความปลอดภัย จึงลดพิธีการเป็นการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงมาเพียงสิ่งเดียว ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษารามัญแล้ว พระสงฆ์จากทุกอารามในเกาะเกร็ด รวมทั้งในอารามใกล้เคียงจะมาประชุมพร้อมกันบนศาลาการเปรียญวัดปรมัยยิกาวาส เพื่อเตรียมการตั้งแถว โดยมีอุบาสกอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระราชทาน นำขบวนระหว่างนั้น พุทธศาสนิกชนจะเตรียมดอกไม้ธูปเทียนรอรับอยู่สองข้างทางตั้งแต่ศาลาการเปรียญไปจนถึงพระอุโบสถ นับเป็นการบำเพ็ญบุญอีกประการหนึ่ง หลังจากนั้นพระสงฆ์จะนำดอกไม้ทั้งหมดมารวมกันเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแล้วทำสังฆกรรมปวารณาออกพรษา หลังจากนั้นก็จะได้นำญาติโยมเจริญบทธัมมจักรกับปวัตตนสูตร เพื่อเป็นพุทธบูชาอีกด้วย

คุณกำลังดู: อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมตักบาตรดอกไม้ วันออกพรรษา หนึ่งเดียวในโลก

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด