อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภ.1 จัดศาลแรงงานเคลื่อนที่ปากน้ำ มีมหกรรมไกล่เกลี่ยคดี

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภ.1 จัดศาลแรงงานเคลื่อนที่ปากน้ำ มีมหกรรมไกล่เกลี่ยคดี

“อินทิรา”อธิบดีผู้พิพากษาศาลเเรงงานภาค1 สนองนโยบายปธ.ศาลฎีกา บริหารจัดการคดีแรงงาน จัดศาลเเรงงานเคลื่อนที่จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยคดีเเรงงาน และจัดประชุมสัมมนาผู้พิพากษาสมทบแรงงานทั่วประเทศเพื่อเพิ่มพูนทักษะ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม น.ส.อินทิรา  ฉิวรัมย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเเรงงานภาค 1 เปิดเผยภายหลังเข้ารับตำเเหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ภายหลังที่เข้ารับตำเเหน่งได้เข้าพบนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา,นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ รองประธานศาลฎีกา เเละนายกิตติพงษ์ ศิริโรจน์ ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา เพื่อหารือข้อราชการ โดยได้กำหนดนโยบายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบาย รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน ของท่านประธานศาลฎีกา

เข้าพบนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา
เข้าพบ นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ รองประธานศาลฎีกา
นายกิตติพงษ์ ศิริโรจน์ ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 กล่าวว่า จึงกำหนดนโยบายการบริหารงาน ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความที่มาติดต่อราชการ โดยจะมีการดำเนินการศาลแรงงานเคลื่อนที่ หรือศาลแรงงาน สาขาสมุทรปราการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ 2 เน้นการไกล่เกลี่ยเป็นหลัก โดยจะจัดให้มีมหกรรมไกล่เกลี่ยคดีแรงงาน ที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คู่ความได้รับความสะดวก ประหยัด และรวดเร็ว 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน โดยจะจัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน

คุณกำลังดู: อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภ.1 จัดศาลแรงงานเคลื่อนที่ปากน้ำ มีมหกรรมไกล่เกลี่ยคดี

หมวดหมู่: ข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด