ย่าต้มกัญชาแช่ตู้เย็น หลาน 4 ขวบเผลอกิน เรียกไม่ตื่น-หลับนาน 14 ชม.

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ รายงานเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชา พบเด็กหญิงวัย 11 ปี ได้รับกัญชาไม่รู้ตัวจากอาหารของ รุ่นพี่ชั้น ป.6 นําใบกัญชามาจากที่บ้านเพื่อประกอบอาหารในวิชาคหกรรม

ย่าต้มกัญชาแช่ตู้เย็น หลาน 4 ขวบเผลอกิน เรียกไม่ตื่น-หลับนาน 14 ชม.

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯรายงานเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชา พบเด็กหญิงวัย 11 ปี ได้รับกัญชาไม่รู้ตัวจากอาหารของ รุ่นพี่ชั้น ป.6 นําใบกัญชามาจากที่บ้านเพื่อประกอบอาหารในวิชาคหกรรม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มีรายงานว่า คณะอนุกรรมการจัดทําข้อแนะนําเรื่องผลกระทบของกัญชาต่อเด็ก โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย รายงานผู้ป่วยเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชา

จากผลของการเปิดกัญชาเสรี ทําให้เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงกัญชาได้ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ คณะอนุกรรมการจัดทําข้อแนะนําเรื่องผลกระทบ ของกัญชาต่อเด็กร่วมกับศูนย์ข้อมูลของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอความร่วมมือกุมารแพทย์รายงานเด็กที่มีผลกระทบ/อาการป่วยจากกัญชา เพื่อเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนเพื่อปกป้องเด็ก จากกัญชาต่อไป

นับจากการปลดล็อกกัญชาในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ได้มีรายงานผู้ป่วยเด็กที่มีผลกระทบ/อาการป่วยจากกัญชามายังราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (เริ่มเก็บรายงานผู้ป่วยเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชาวันที่ 21 มิถุนายน 2565)

ข้อมูลวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2565 มีจํานวนผู้ป่วย 5 ราย ดังนี้

รายที่ 1 เด็กชาย อายุ 14 ปี 10 เดือน อยู่จังหวัดสุรินทร์

ได้นําใบกัญชามาสูบเพื่อนันทนาการ มีอาการสับสนกระวนกระวาย และมีอาการชักร่วมด้วย ส่งตรวจสารกัญชาในปัสสาวะได้ผลบวก (positive) เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการโดย ยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รอทีมสหวิชาชีพร่วมประเมิน เนื่องจากมีการใช้ยาเสพติดประเภทยาบ้าร่วมด้วย (Definite case)

รายที่ 2 เด็กหญิง อายุ 11 ปี 4 เดือน อยู่จังหวัดอุดรธานี

ได้รับกัญชาโดยไม่รู้ตัวจากการรับประทานต้มไก่ใส่ใบกัญชา ที่รุ่นพี่ชั้น ป.6 นําใบกัญชามาจากที่บ้านเพื่อประกอบอาหารในวิชาคหกรรม แล้วชวนไปรับประทาน มีง่วงนอน ซึม สั่น เดินเซ พูดไม่ชัด คลื่นไส้ อาเจียน ตรวจสารกัญชาในปัสสาวะวันที่ 4 หลังรับประทานให้ผล ลบ รับเข้าการรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 3 วัน เพื่อติดตาม อาการ แพทย์ประสานกับทางโรงเรียนเพื่อทราบและโรงเรียนได้จัดการแล้วตามความเหมาะสม (Probable case)

รายที่ 3 เพศชาย อายุ 14 ปี อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลังประกาศการใช้กัญชาเสรี เด็กได้นําดอกกัญชาที่ได้รับจากเพื่อนมาสูบจากบ้องกัญชาและมวนบุหรี่ไส้กัญชา ครูจับได้ว่าแอบสูบ หลังสูบมีอาการง่วงนอน ซึมขึ้น เมา หัวเราะ เคลิ้ม อารมณ์ดี กว่าปกติ สลับกับมีพฤติกรรมก้าวร้าวเอะอะโวยวาย กระตุกแบบ สะดุ้ง ตรวจ urine THC test strip จากโรงเรียน positive รักษาเบื้องต้นและกลับบ้าน (Definite case)

รายที่ 4 เพศชาย อายุ 16 ปี อยู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับกัญชาโดยดื่มชากัญชาที่เพื่อนนํามาให้ลองดื่ม เด็กอยากรู้ว่า เป็นอย่างไร หลังดื่มชากัญชารู้สึกง่วงขึ้น ซึมและหลับไปไม่รู้ตัว อาเจียนมาก เด็กไม่รู้ตัวและจำเหตุการณ์เมื่อคืนไม่ได้ เมื่อตื่นมาจึง บอกแม่ว่าดื่มชากัญชาที่เพื่อนนํามาให้ลอง แม่พาเด็กมาพบแพทย์ ตามนัด ให้คําแนะนําเด็กว่าไม่ควรบริโภคอีก (Probable case)


รายที่ 5 เด็กชาย อายุ 4 ปี 6 เดือน อยู่จังหวัดนนทบุรี

พัฒนาการล่าช้า ได้รับกัญชาโดยไม่รู้ตัว ดื่มชากัญชาของย่าต้มเองโดยใช้ดอกและใบ 5 ใบแช่ไว้ในตู้เย็น ดื่มไปปริมาณ 1 แก้ว หลังดื่มหลับ ซึม เรียกไม่ตื่น อาเจียน 2 ครั้ง หลังจากนั้นนอนหลับนาน 14 ชั่วโมง ซึม ไม่มีอาการเอะอะโวยวาย แพทย์ให้คําปรึกษาแนะนําสังเกตอาการ และติดตามอาการทางโทรศัพท์ (Probable case)

สรุปข้อมูลรายงานผู้ป่วยเด็ก ที่มีอาการป่วยจากกัญชา ข้อมูลวันที่ 21 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2565 มีผู้ป่วยรวมทั้งหมด 14 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 12 ราย เพศหญิง 2 ราย

ช่วงอายุของผู้ป่วย

  • 0-5 ปี จำนวน 2 ราย
  • 6-10 ปี จำนวน 1 ราย
  • 11-15 ปี จำนวน 7 ราย
  • 16-20 ปี จำนวน 4 ราย


เหตุผลที่ได้รับกัญชา

  • ได้รับกัญชาโดยตั้งใจ 9 ราย
  • ได้รับกัญชาโดยไม่ตั้งใจ 5 ราย

คุณกำลังดู: ย่าต้มกัญชาแช่ตู้เย็น หลาน 4 ขวบเผลอกิน เรียกไม่ตื่น-หลับนาน 14 ชม.

หมวดหมู่: สังคม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด