ย้ำผู้ค้าปลีกจัดโซนแยกผลิตภัณฑ์กัญชา จำกัดผู้ซื้อ 20 ปีขึ้นไป-อ่านฉลากก่อนบริโภค

ย้ำผู้ค้าปลีกจัดโซนแยกผลิตภัณฑ์กัญชา จำกัดผู้ซื้อ 20 ปีขึ้นไป-อ่านฉลากก่อนบริโภค

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในเวทีเสวนา “อาหารและขนมผสมกัญชาใกล้มือเด็ก ห้ามหรือให้?” ภก.วรสุดา ยูงทอง ผู้อำนวยการกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย.ได้เชิญสมาคมผู้ค้าปลีกมาหารือและชี้แจงเพื่อขอความร่วมมือในการควบคุมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา โดยขอให้จัดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมแยกออกจากสินค้าทั่วไป หรือจัดพื้นที่การจำหน่ายที่จำกัดอายุผู้ซื้อ 20 ปีขึ้นไป รวมทั้งคัดเลือกผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายต้องมีเลขสาระบบ มีเครื่องหมาย อย. มีฉลากอาหาร มีคำเตือน คำแนะนำชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค กัญชาในปริมาณเหมาะสมและปลอดภัย ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง อยู่ระหว่างการพิจารณาเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร มีสาระสำคัญคือการจำกัดช่องทางการจำหน่าย การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ทำให้ประชาชนปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ อย.ขอให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน อ่านฉลากอาหารก่อนบริโภคทุกครั้ง โดยฉลากจะระบุมาตรฐานบริโภค ไม่ควรบริโภคกัญชาเกิน 2 เมนู หรือหน่วยบริโภค เช่น น้ำดื่มไม่เกิน 2 ขวด คุกกี้ไม่เกิน 2 ชิ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นห่วงอาหารบางประเภทที่ไม่มีฉลาก โดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จ ผู้บริโภคต้องระมัดระวัง ควรเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่มีฉลากชัดเจนเพื่อความปลอดภัย

ผศ.นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ กุมารแพทย์ ผู้ก่อตั้งเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอ กล่าวว่า การใช้กัญชาทางการแพทย์ในเด็กมีน้อยมากจนแทบไม่มี อาจมีข้อบ่งชี้ให้ใช้ในกลุ่มเด็กที่มีอาการลมชักที่ไม่ตอบสนองกับยาแผนปัจจุบัน เป็นเคสที่จำกัดมากๆต้องอยู่ในมือหมอผู้เชี่ยวชาญ และยืนยันว่าไม่มีการใช้กัญชาในเด็กป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งเรากังวล 2 อย่างคือ 1.รับประทานโดยอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายได้ อย่างบราวนี่ผสมกัญชา ก็เหมือนขนมเด็กมีโอกาสที่เด็กจะได้รับโดยบังเอิญ และ 2.ใช้เชิงสันทนาการ ฉะนั้นพ่อแม่ที่ไม่อยากให้ลูกใช้เหมือนเหล้าบุหรี่ ก็สามารถเป็น 3 ดี 1 ชัด คือ 1.แบบอย่างที่ดี เพราะเด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบ หากเห็นพ่อแม่ใช้เป็นปกติ ก็จะรู้สึกว่าเข้าถึงง่าย 2.มีความสัมพันธ์อันดีกับลูก เพื่อให้เด็กเปิดใจคุยปัญหากับผู้ปกครอง และ 3.สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในครอบครัว จึงเป็นเรื่องยากหากในบ้านปลูกกัญชาก็ต้องระวังให้ดี ส่วน 1 ชัด คือพ่อแม่ต้องชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้ลูกใช้กัญชา.

คุณกำลังดู: ย้ำผู้ค้าปลีกจัดโซนแยกผลิตภัณฑ์กัญชา จำกัดผู้ซื้อ 20 ปีขึ้นไป-อ่านฉลากก่อนบริโภค

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด