ยกเว้นค่าทางด่วน วันหยุดราชการ 13 ต.ค. รวม 60 ด่าน

ยกเว้นค่าทางด่วน วันหยุดราชการ 13 ต.ค. รวม 60 ด่าน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 60 ด่าน ในวันหยุดราชการ วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ขณะที่กรมขนส่ง ขอความร่วมมือรถบรรทุกสินค้า งดวิ่งรถเปล่าช่วงวันหยุดยาว

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องด้วยวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 - 24.00 น. ดังนี้

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

นอกจากนี้ นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ส่งผลให้ช่วงวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีวันหยุดต่อเนื่อง จำนวน 4 วัน คือระหว่าง 13-16 ตุลาคม 2565 มีการคาดการณ์ปริมาณการเดินทางของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการเดินทางในช่วงเวลาปกติ ทำให้ปริมาณยานพาหนะที่ใช้บนท้องถนนมีความคับคั่งและมีโอกาสก่อให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นปกติ

ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยการหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในช่วงวันดังกล่าว เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดโอกาสเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง

คุณกำลังดู: ยกเว้นค่าทางด่วน วันหยุดราชการ 13 ต.ค. รวม 60 ด่าน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด